שטח A (איורים 1, 2). נחפרו שניים וחצי ריבועים, בהם נחשפו שתי שכבות בנייה (א' וב'). לשכבה א' שייכים חלק ממבנה שקירותיו (W10 ,W8 ,W7) נבנו מאבני גוויל והשתמרו לגובה של כמטר אחד, ומצפון לו במקביל לקיר 7 קטע קיר (W5), שנבנה מאבני גוויל והשתמר לגובה 0.3 מ'. זמנו של הממצא הקיראמי בשכבה זו (איור 3: 8-1) המאות הב'-הג' לסה"נ, והוא מתארך את הקירות למאה הג' לסה"נ. בתוך המבנה סמוך לקיר 8 נתגלה שבר של צלמית חרס עשויה בדפוס (איור 4) של אישה ששערה יורד על כתפיה.
 
לשכבה ב' שייך מבנה, שקירותיו (W9 ,W6 ,W1-4) בנויים משני פנים של אבני גוויל ובתווך מילוי דבש. נראה שהמבנה נבנה בשני שלבים. בשלב הראשון נבנו קירות 3 ו-4; קיר 3 ביטל את קיר 5 משכבה א'. בשלב השני הונח על סלע האם מילוי מפולס של אדמה מהודקת (1.7 מ' עובי) ועליו נבנו יתר הקירות. זמנו של הממצא הקיראמי בשכבה (איור 3: 11-9) הוא המאות הג'-הה' לסה"נ, והוא מתארך את המבנה למאה הה' לסה"נ.
 
 
שטח B (איור 5). נפתחו שניים וחצי ריבועי חפירה, ונחשפו בהם שרידי קירות (W36 ,W34 ,W30-32). קיר 30 והמשכו למערב קיר 32 וכן קיר 34 נבנו מאבני גוויל וביניהן מילוי דבש הישר על סלע האם. אפשר שהם שרידי מבנה או קירות של מדרגות עיבוד. קיר 31 התגלה הרוס. מקיר 36 השתמרו עד שני נדבכים של יסודות, שנבנו על סלע האם. הממצא הקיראמי בשטח דל ולא ניתן לתיארוך. בשטח שבין קיר 30 לקיר 34 (לוקוס 304) נתגלה מטבע מימי קונסטנטיוס הב' (361-351 לסה"נ; ר"ע 77740).
 
 
שטח C (איורים 6, 7). נפתחו שני ריבועי חפירה, בהם נחשפו שתי שכבות בנייה (א' וב'). לשכבה א' שייכים שני קירות (W62 ,W61) של מבנה, שנבנו משתי שורות של אבני גזית מסותתות היטב והשתמרו לגובה מרבי של 0.5 מ'. אל הקירות ניגשת רצפת אבנים שטוחות (לוקוס 601). המבנה הושתת על מילוי של אבני שדה (0.5 מ' עובי), שנועד לפלס את השטח. הממצא הקיראמי בשכבה דל אך נראה שזמנו המאות הב'-הג' לסה"נ.
 
לשכבה ב' שייכים שני קירות (W63 ,W60), שנבנו באותו מפלס מאבנים מסותתות חלקית. קיר 60 נבנה על מילוי אדמה (1.0 מ' עובי), שהונח על שרידי שכבה א'. הממצא הקיראמי בשכבה דל ולא ניתן לתיארוך.
 
שטח D. נחשף קבר ארגז (0.65 × 2.60 מ', 0.6-0.5 מ' עומק) חצוב בסלע בכיוון מזרח-מערב. הקבר התגלה שדוד ומופרע. על סמך העצמות שנתגלו בקבר נראה כי נקברו בו חמישה פרטים, מהם שלושה בוגרים ושני ילדים. הממצא בקבר כולל כלי זכוכית (להלן), המתוארכים למאות הג'-הד' לסה"נ, וכן פעמון ברונזה ומשקולת עופרת.
 
ממצא כלי הזכוכית
יעל גורין-רוזן
בכל שטחי החפירה נאספו כ-150 שברים של כלי זכוכית, כמחציתם אינדיקטיביים. על פני השטח נאספו שברים רבים של פסולת מתעשיית זכוכית, בהם נטיפות מעוותות בחום, גושי זכוכית גולמית, פסולת ניפוח, שאריות זכוכית ממוט הזגג ועוד. ממצא כלי הזכוכית והפסולת מתעשיית הזכוכית מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת ולראשית התקופה הביזאנטית.
 
ממצא כלי הזכוכית מתוארך ברובו למאות הד'-הה' לסה"נ, פרט לשלושה כלים קדומים יותר. הכלים הקדומים כוללים שבר שפה של קערה יצוקה מעוטרת בחריתות אופקיות (לוקוס 304, שטח B), המתוארכת לשלהי התקופה ההלניסטית, ושני שברים של קערות (לוקוסים 105, 117, שטח A), להן שפה מקופלת וחלולה ועיטור סרט בהון על קצה השפה, המתוארכות לשלהי המאה הא' וראשית המאה הב' לסה"נ.
 
קבוצת הכלים החשובה ביותר נתגלתה בקבר הארגז (שטח D), והיא כוללת צנצנת תמימה מזכוכית בגוון ירקרק-זית (איור 1:8), מנופחת לדפוס ראשוני שיצר דגם של צילוע אנכי על הכתף ועל הבסיס, מרכז גופה ללא עיטור שכן המשך הניפוח מחוץ לדפוס טשטש את הדגם; שני צמידים תמימים, עשויים מזכוכית אטומה בגוון כהה (איור 5:8, 6), האחד מעוטר בדגם של צילוע אלכסוני מרווח בהיקפו, והשני פשוט ללא עיטור; וכן שברי שפה של קערה מעוטרת בחוט עדין מתחת לשפה, שלושה בסיסים שונים, כנראה של בקבוקים, שפת בקבוק, שבר גוף של בקבוק מעוטר בצילוע עדין על הכתף והגוף, שפת צנצנת מזכוכית חסרת צבע ושבר נוסף של צמיד פשוט. הקבר מתוארך לתקופה הרומית המאוחרת (שלהי המאה הג' והמאה הד' לסה"נ).
בלוקוסים נוספים בחפירה התגלה ממצא כלי זכוכית. בלוקוס 102 בשטח A התגלה בסיס צבוט החוצה מהודק מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק (איור 3:8). בלוקוס 103 בשטח A התגלו בסיס של צנצנת, הדומה לזו שנתגלתה בקבר ונעשתה באותה שיטה (איור 2:8), בסיס טבעת של קערה, חלול ומוגבה מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק (איור 4:8), שבר צמיד פשוט הדומה לזה שנתגלה בקבר, ושברי שפות של קערות וכוסות. בלוקוס 304 בשטח B התגלו שברים של קערות, כוסות ובקבוקים מן התקופות הרומית המאוחרת והביזאנטית.