בשטח הסקר תועדו ערמות אבנים רבות, חלקן תחומות במעגל אבנים או בקיר. מקצת מהערמות נמצאות בשטחים מישוריים, ובהם חלקות חקלאיות קטנות, וערמות אחרות נמצאות במדרונות מתונים סמוך לשטח סלעי. חלק מערמות האבנים מכסות דולמנים וחלקן הן ערמות של אבנים מסוקלות. בכל שטח הסקר ניכרים קירות רבים, שחלקם תועדו בסקר, ובהם קירות מדרגה, קירות שדה וקירות של מכלאות מעוגלות. סביר להניח שקירות אלה מאוחרים, אם כי ייתכן שחלקם קדומים.

 
1. גל  אבנים (8 מ' קוטר; איור 3), המכסה אולי דולמן.
2. גל אבנים (7 מ' קוטר), המכסה אולי דולמן.
3. דולמן, הכולל תא מרכזי בנוי התחום במעגל אבנים (כ-8 מ' קוטר; איור 4).
4. דולמן מכוסה בגל אבנים, התחום בקיר (כ-8 מ' קוטר).
5. גל אבנים (כ-6 מ' קוטר), המכסה אולי דולמן.
6. דולמן (11 מ' קוטר; איורים 5, 6), הכולל תא מרכזי ואבן כיסוי באתרה; אפשר שהוא נשדד בעבר.
7. גל אבנים גדול (איור 7), אליו ניגש מצפון קיר שדה. בקרבת מקום ניכרים שרידי בנייה באבן.
8. גל אבנים גדול (9 מ' קוטר; איור 8), המכסה אולי דולמן. בקרבת מקום מכלאה.
9–15. כ-15 קירות שדה, שנבנו בחלקם בכיוון צפון–דרום ובחלקם בכיוון מזרח–מערב.
16. גל אבנים גדול, אולי ערמה של אבנים מסוקלות.
17. גל אבנים (כ-8 מ' קוטר), אולי ערמה של אבנים מסוקלות.
18. ערמה של אבנים מסוקלות (4 מ' קוטר).
19. ערמה של אבנים קטנות מסוקלות (כ-5 מ' קוטר).
20. ערמה של אבנים קטנות מסוקלות (כ-9 מ' קוטר).
21. שתי ערמות צמודות של אבנים מסוקלות (5 מ' קוטר; 7 מ' קוטר).
22. ערמה של אבנים מסוקלות.
23. מכלאה מעוגלת, התחומה בקיר שנבנה באבני שדה (איור 9). סמוך למכלאה פזורות אבנים גדולות.
24. מכלאה בת זמננו (כ-20 מ' קוטר), המחולקת לשני תאים, בראש כיפה קטנה.
25. גל אבנים גדולות וקטנות, אולי דולמן.
26. גל אבנים גדולות וקטנות (6 מ' קוטר), אולי דולמן שדוד.
27. גל אבנים (6 מ' קוטר), אולי דולמן.
28. גל אבנים (8 מ' קוטר).
29. גל אבנים (9 מ' קוטר).
30. שלושה גלי אבנים סמוכים זה לזה.
31. גל אבנים גדול, אולי ערמה של אבנים מסוקלות.
32. גל אבנים, אולי ערמה של אבנים מסוקלות.
33. דולמן (כ-6 מ' קוטר; איור 10), הכולל תא קבורה בכיוון צפון–דרום ואבני כיסוי באתרן. נראה שתא הקבורה נשדד.
34. גל אבנים גדול ומוגבה מסביבתו, וסמוך אליו קיר שנבנה מאבנים גדולות (איור 11).
35. גל אבנים (6 מ' קוטר).