נערכה חפירת הצלה (הרשאה מס' 3341-A*; נ"צ — רי"ח 16107/60150; רי"י 11107/10150; 2 × 2 מ') בעקבות חשיפת אבנים בתוך תעלת ניקוז בתחנת הדלק אלון–גבים ונתגלו שני ריכוזים של אבני כורכר במרחק של 0.8 מ' זה מזה, ללא שרידים עתיקים.