ביובל של נחל שורק במעלה שכונת רמות אלון (הרשאה מס' 3234-A*; נ"צ — רי"ח 218/629; רי"י 168/129) נחפרו שני חצאי ריבועים באמצעות כלי מכני ולא התגלה כל ממצא קדום.