בחפירת הצלה (הרשאה מס' 3346-A*; נ"צ — רי"ח 19275/71391; רי"י 14275/21391) שנערכה בעקבות חשיפתן של אבני גזית במהלך חפירה להנחת קו ביוב בתוואי כביש 7, נחשף קטע של קיר (7.5 מ' אורך, 0.95 × 0.75 מ' רוחב) בציר צפון-מערב–דרום-מזרח. הקיר נבנה באבנים מעובדות ומעובדות למחצה במידות שונות בשימוש משני, ללא חומר מליטה, והשתמר לגובה מרבי של 1 מ'. נראה כי הקיר הוא חלק מגדר הפרדה בין חלקות חקלאיות בשימוש משני. בחפירה התגלו שברי גוף אחדים של כלי חרס מהתקופה הביזאנטית.