מבנים
אתר 30. נ"צ — רי"ח 200617/403290; רי"י 150617/903290. שרידי מבנה חצי עגול פתוח לדרום (1.3 מ' קוטר), בנוי אבנים בינוניות וקטנות (0.20–0.25 מ' רוחב; 0.3 מ' גובה). פנים המבנה נחפר לעומק 0.2 מ', אולם לא נמצאו רצפות או כל ממצא אחר. כ-5 מ' מערבה נמצא רוגם מאורך (1 × 2 מ'; 0.4 מ' גובה) שכיוונו מזרח–מערב והוא בנוי אבנים בינוניות וקטנות.

 

אתר 34. נ"צ — רי"ח 200484/403093; רי"י 150484/903093. שרידי מבנה עגול

(2.85 מ' קוטר) שקירו (0.3–0.4 מ' רוחב; 0.35 מ' גובה) בנוי אבנים בינוניות וגדולות שחלקן חסר. נחפר הרבע הדרומי-מזרחי של המבנה ובעומק 0.15 מ' נמצא בסיס הקיר ללא רצפות או ממצא אחר. צמוד לפן החיצון של חלקו הדרומי-מזרחי של הקיר נחפר ריבוע נוסף (1.5 × 1.5 מ') וגם כאן לא נמצא דבר. מדרום-מזרח למבנה נמצא משטח עם כמה אבנים, אולי שרידי בנייה.

 

אתר 40. נ"צ — רי"ח 200244/402756; רי"י 150244/902756. מבנה דמוי פרסה שפתחו פונה לדרום-מזרח (כ-1.6 מ' קוטר), קירותיו בנויים מאבנים קטנות ובינוניות (0.2–0.3 מ' רוחב; 0.25 מ' גובה). פנים המבנה נחפר עד לבסיס הקירות בעומק 0.2 מ' ללא כל ממצא.

 

אתר 43. נ"צ— רי"ח 199788/402728; רי"י  149788/902728 (איורים 2, 3). מבנה סגלגל (1.5 × 1.8 מ') שקירו (0.25–0.35 מ' רוחב; 0.1–0.3 מ' גובה; W5) בנוי נדבך אחד של אבנים קטנות ובינוניות. פנים המבנה נחפר לעומק 0.2 מ' (לוקוס 115) והתגלה בו בסיס הקיר ללא רצפה או ממצא אחר.

 

אתר 58. נ"צ — רי"ח 199629/401959; רי"י 149629/901959. על פי נתוני הסקר נמצא באתר מבנה שצורתו ח', פתוח לדרום (1.0 × 1.5 מ'), בנוי שורה אחת של אבנים בינוניות. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 67. נ"צ — רי"ח 199580/402595; רי"י 149580/902595. מבנה עגול (3.4 מ' קוטר; איור 4) שבקירו (0.50–0.65 מ' רוחב; 0.2–0.5 מ' גובה; W1) פתח הפונה לדרום ולו שתי אבני מזוזה גדולות. פנים המבנה (לוקוס 101) נחפר עד לבסיס הקיר בעומק 0.1 מ'. לא התגלו רצפה או כל ממצא.

 

אתר 70. נ"צ — רי"ח 200527/402808; רי"י 150527/902808. מבנה או מתקן מעוגל (1.4 מ' קוטר) שקירו (0.20–0.25 מ' עובי; 0.2 מ' גובה) פתוח למזרח. פנים המבנה נחפר לעומק 0.2 מ' ללא כל ממצא.

 

מתקנים
אתר 41. נ"צ — רי"ח 20069/40278; רי"י 15069/90278. מתקן סגלגל (לוקוס 112, 0.85 × 1.15 מ'; איורים 5, 6) בנוי קיר (0.20–0.35 מ' רוחב; 0.4–0.5 מ' גובה; W4). המתקן נחפר לעומק 0.4 מ', עד לרצפה בנויה לוחות אבן (לוקוס 113) הניגשת לקיר. נראה כי המתקן היה משוקע בקרקע וייתכן כי שימש ממגורת דגן. לא נמצאו ממצאים.

 

אתר 47. נ"צ — רי"ח 199904/402555; רי"י 149904/902555. קיר מעוגל מעט

(5.3 מ' אורך; 0.5–0.7 מ' רוחב; 0.5 מ' גובה; W2; איור 7) שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח, בנוי אבנים בינוניות וגדולות ללא סדר. הפן הפנימי בנוי, אך מאחוריו היה גיבוב של אבנים קטנות (לוקוס 104). החפירה מצדו הפנימי של הקיר העמיקה עד בסיסו (לוקוס 103) שם התגלה מוקד אפר. ייתכן שהקיר היה חלק ממתקן להפקת נחושת. לא התגלו ממצאים.

 

אתר 57. נ"צ — רי"ח 199877/402278; 149877/902278. קיר ישר (3.85 מ' אורך; 0.3–0.5 מ' רוחב; 0.3 מ' גובה; W3; איור 8) שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח, בנוי אבנים בינוניות וגדולות ללא סדר. לקיר פן פנימי בנוי ומאחוריו גיבוב של אבנים קטנות. החפירה בצדו הפנימי של הקיר העמיקה עד לבסיסו (לוקוס 110); לא נמצאו רצפה או כל ממצא אחר. ייתכן שהקיר הוא חלק ממתקן להפקת נחושת.

 משטחים מסוקלים/אתרי חניה
אתר 7. נ"צ — רי"ח 200429/404925; רי"י 150429/904925. אתר חניה (10 × 30 מ') הכולל כמה מעגלי אבנים, ששלושה מהם נחפרו לעומק כ-0.2 מ': במערב (0.8 מ' קוטר), במרכז (0.8 מ' קוטר) ובמזרח (0.7 מ' קוטר). לא התגלו ממצאים.

 

אתר 9. נ"צ — רי"ח 200648/404674; רי"י 150648/904674. על שטח מסוקל מאבנים (15 × 15 מ') נמצאו שלושה מעגלי אבן (כ-1–2 מ' קוטר) המרוחקים כמטר אחד זה מזה. המעגלים בנויים נדבך אחד של אבנים בינוניות וקטנות. פנים המעגל הגדול

(2.35 מ' קוטר חיצוני; 0.25–0.30 מ' רוחב הקיר; 0.2–0.3 מ' גובה) נחפר לעומק כ-0.2 מ'; לא התגלו רצפות וממצאים.

 

אתר 12. נ"צ — רי"ח 200973/404289; רי"י 150973/904289. אתר חניה מסוקל

(20 × 20 מ') ובו שמונה ריכוזי אבנים. נחפרו שני ריכוזים ללא כל ממצא. כ-10 מ' מערבה נמצאו חמישה שקעים (כ-1 מ' קוטר; 0.2 מ' עומק).

 

אתר 22. נ"צ — רי"ח 200721/403706; רי"י 150721/903706. אתר חניה מסוקל

(30 × 40 מ'; איור 9) הכולל שבעה רגמים קטנים (0.7–1.0 מ' קוטר; 0.2–0.4 מ' גובה), שני משטחים עגולים ושלוש מצבות (0.4 מ' גובה האמצעית, 0.3 מ' הקיצוניות) סמוך לפינתו הדרומית-מערבית. נחפר משטח עגול אחד, ללא כל ממצא.

 

אתר 36. נ"צ — רי"ח 200033/402888; רי"י 150033/902888. אתר חניה על משטח (20 × 30 מ'), שעליו פיזור אבנים ובחלקו המערבי כמה גלי אבנים קטנים (0.5–0.6 מ' קוטר).

 

אתר 62. נ"צ — רי"ח 199738/401764; רי"י 149738/901764. על פי נתוני הסקר נמצאה באתר מצבת אבן שנשענה על כמה אבנים קטנות ופניה לצפון-מערב (0.3 מ' גובה). האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 65. נ"צ — רי"ח 199627/401559; רי"י 149627/901559. על פי נתוני הסקר היה כאן אתר חניה על משטח מסוקל (10 × 10 מ') ועליו כמה גלי אבנים קטנים. האתר נהרס טרם החפירה.

 

רגמים
אתר 1. נ"צ — רי"ח 201584/406774; רי"י  151584/906774. רוגם סגלגל ( 1.0 × 1.2 מ'; 0.3 מ' גובה) הבנוי אבנים בינוניות וקטנות. הרוגם נוקה ולא נחפר.

 

אתר 2. נ"צ — רי"ח 201329/406803; רי"י 151329/906803. על שטח של כ-20 × 40 מ' נמצאו 18 רגמים סגלגלים (0.5–1.5 מ' קוטר; 0.4 מ' גובה), בנויים אבנים בינוניות. שלושה נחפרו ולא התגלו בהם ממצאים.

 

אתר 3. נ"צ — רי"ח 200334/405375; רי"י 150334/905375. שלושה רגמים שמתארם סגלגל הבנויים אבני גוויל בינוניות. הרגמים עומדים בשורה שכיוונה מזרח–מערב במרחק 2–6 מ' זה מזה (1.0 × 1.5 מ' האמצעי; 1.3 × 2.0 מ' הקיצוניים; 0.4–0.5 מ' גובה). הרוגם המערבי נחפר ונמצא בו תא פנימי (1.2 × 1.6 מ'; איור 10) ריק ממצאים.

 

אתר 4. נ"צ — רי"ח 20036/40513; רי"י 15036/90513. רוגם עגול (2.1 מ' קוטר; 0.4 מ' גובה) הבנוי אבנים גדולות ובינוניות. הרוגם נחפר ולא התגלה כל ממצא.

 

אתר 6. נ"צ — רי"ח 200579/404933; רי"י 150579/904933. רוגם סגלגל (1.0 × 1.7 מ'; 0.4 מ' גובה) שכיוונו מזרח–מערב. הרוגם נחפר עד לקרקע הטבעית, ללא כל ממצא.


אתר 10. נ"צ — רי"ח 200560/404549; רי"י 150560/904549. רוגם שמתארו מלבני (1.0 × 1.3 מ'; 0.5 מ' גובה), הבנוי אבנים בינוניות וכיוונו מזרח–מערב. הרוגם נחפר ולא התגלה כל ממצא.

 

אתר 11. נ"צ — רי"ח 200726/404469; רי"י 150726/904469. רוגם סגלגל (1.0 × 1.5 מ'; 0.6 מ' גובה) הבנוי אבנים בינוניות. הרוגם נחפר ובחלקו הצפוני-מערבי נמצאו שרידי תא פנימי (איור 11) ללא כל ממצא.

 

אתר 13. נ"צ — רי"ח 200099/404223; רי"י 150099/904223. רוגם סגלגל (1.5 × 2.0 מ'; כ-0.7 מ' גובה)  שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח, בנוי אבנים גדולות ובינוניות. הרוגם נחפר ונמצאו בו שרידי תא פנימי קטן (1.0 × 1.2 מ'; איור 12) ללא כל ממצא.

 

אתר 14. נ"צ — רי"ח 200216/404132; רי"י 150216/904132. רוגם מלבני (1.3 × 2.0 מ'; 0.5 מ' גובה) שכיוונו צפון–דרום, בנוי אבנים גדולות ובינוניות. הרוגם נחפר, ולא נמצא בו דבר. כ-5 מ' דרומה נמצאו שרידי רוגם נוסף שלא נחפר.

 

אתר 16. נ"צ — רי"ח 200673/403976; רי"י 150673/903976. שלושה רגמים סגלגלים (0.9-1.1 × 1.0-1.2 מ'; כ-0.5 מ' גובה), בנויים אבנים בינוניות. הרגמים ערוכים בצורת משולש שאורך צלעותיו 10–15 מ'. נחפר הרוגם הצפוני ולא התגלה כל ממצא.


 
אתר 17. נ"צ — רי"ח 200517/403874; רי"י 150517/903874. רוגם סגלגל (0.8 × 1.3 מ'; 0.3 מ' גובה), בנוי אבנים בינוניות. הרוגם נוקה ולא נחפר. 

 אתר 20. נ"צ — רי"ח 200404/403777; רי"י 150404/903777. רוגם מאורך (1 × 2 מ'; 0.4 מ' גובה) שכיוונו צפון–דרום, בנוי אבנים גדולות ובינוניות. הרוגם נוקה ולא נחפר.

 

אתר 23. נ"צ — רי"ח 200343/403678; רי"י 150343/903678. רוגם סגלגל (2 × 3 מ'; 0.4 מ' גובה), בנוי אבנים גדולות ובינוניות. הרוגם נחפר ונמצאו בו שרידי תא פנימי

(0.3 × 0.6 מ'; 0.3 מ' עומק) ללא ממצא. כ-60 מ' צפונה נמצאו שרידי ארבעה רגמים נוספים הניצבים בשורה שכיוונה מזרח–מערב, אשר נפגעו משיטפונות.

 

אתר 24. נ"צ — רי"ח 200279/403743; רי"י 150279/903743. שרידי ארבעה רגמים שטוחים (1.5-1.0 מ' קוטר; 0.3-0.2 מ' גובה), בנויים אבנים בינוניות וקטנות. הרגמים ניצבים בשורה שכיוונה צפון-מערב–דרום-מזרח ומרוחקים 5–11 מ' זה מזה. הרגמים נוקו ולא נחפרו.

 

אתר 25. נ"צ — רי"ח 200038/403600; רי"י 150038/903600. שלושה רגמים סגלגלים (1.2 × 2.0 מ'; 0.5 מ' גובה), בנויים אבנים בינוניות וגדולות. הרגמים ניצבים בשורה שכיוונה מזרח–מערב ומרוחקים 3–4 מ' זה מזה. הרגמים נוקו, המזרחי נחפר ולא נמצא בו דבר.

 

אתר 26. נ"צ — רי"ח 200626/403556; רי"י 150626/903556. רוגם סגלגל (0.8 × 1.5 מ'; 0.4 מ' גובה) שכיוונו מזרח–מערב, בנוי אבנים בינוניות וקטנות. הרוגם נחפר ולא נמצא בו דבר.

 

אתר 32. נ"צ — רי"ח 200010/403233; רי"י 150010/903233. רוגם סגלגל (1.0 × 1.2 מ'; 0.3 מ' גובה), בנוי אבנים בינוניות וגדולות. הרוגם נחפר ולא נמצא בו דבר. כ-5 מ' דרומה-מזרחה נמצאו שרידי רוגם נוסף (1.0 × 1.2 מ'; 0.1 מ' גובה).

 

אתר 33. נ"צ — רי"ח 200922/403220; רי"י 150922/903220. רוגם הרוס שמתארו סגלגל (1.3 × 2.0 מ'; 0.2 מ' גובה), בנוי אבנים בינוניות בהיקף ואבנים קטנות במרכז. הרוגם לא נחפר.

 

אתר 35. נ"צ — רי"ח 200555/402796; רי"י 150555/902796. רוגם סגלגל (3.0 × 5.5 מ'; 0.6 מ' גובה), בנוי ברובו מאבנים קטנות ועפר בשילוב עם כמה אבנים גדולות יותר. במרכז הרוגם נחפר חתך בדיקה (0.6 × 3.0 מ'; 0.6 מ' עומק; איור 13) ללא כל ממצא.

 

אתר 38. נ"צ — רי"ח 200094/402806; רי"י 150094/902806. ריכוזי אבנים שנראו כמו שרידי בנייה על שטח של כ-10 × 20 מ'. בין השרידים מתקן עגול בנוי אבנים בינוניות וגדולות (כ-0.7 מ' קוטר). נבדקו כמה ריכוזים ללא ממצא; ייתכן כי אלה שרידי פעילות מודרנית.

 

אתר 39. נ"צ — רי"ח 200221/402807; רי"י 150221/902807. רוגם הרוס שמתארו סגלגל (1.5 × 2.0 מ'; 0.2 מ' גובה), בנוי נדבך אחד של אבנים בינוניות וקטנות.

 

אתר 42. נ"צ — רי"ח 200480/402619; רי"י 150480/902619. רוגם הרוס שמתארו סגלגל (1.5 × 2.0 מ'; 0.3 מ' גובה), בנוי אבנים בינוניות וקטנות וכיוונו מזרח–מערב. הרוגם לא נחפר. 

 אתר 44. נ"צ — רי"ח 199730/402684; רי"י 149730/902684. רוגם סגלגל (1.5 × 2.0 מ'; 0.5 מ' גובה; איור 14), שכיוונו מזרח–מערב, בנוי אבנים בינוניות וקטנות. הרוגם נחפר (לוקוס 129) והתגלה בו תא פנימי קטן (לוקוס 130; 0.3 × 0.5 מ'; 0.4 מ' עומק) ריק מממצא.


אתר 48. נ"צ — רי"ח 200277/402514; רי"י 150277/902514. רוגם סגלגל (1.5 × 2.5 מ'; 0.4 מ' גובה) שכיוונו מזרח–מערב, בנוי אבנים בינוניות. הרוגם נוקה ולא נחפר.

 

אתר 50. נ"צ — רי"ח 199955/402380; רי"י 149955/902380. רוגם סגלגל (1.6 × 2.4 מ'; 0.55 מ' גובה), בנוי אבנים במגוון גדלים וכיוונו מזרח–מערב. הרוגם נוקה ולא נחפר.

אתר 52. נ"צ — רי"ח 199781/402341; רי"י 149781/902341. רוגם עגול (3 מ' קוטר; 0.7 מ' גובה; איור 15) בנוי ממעגל אבנים גדולות ובינוניות ובתוכו מילוי אבנים קטנות. הרוגם נחפר (לוקוס 108) והתגלה בו תא פנימי בנוי (לוקוס 107; 0.40 × 0.65 מ'; 0.3 מ' עומק) שהיה ריק מממצא.

 

אתר 53. נ"צ — רי"ח 199593/402311; רי"י 149593/902311. רוגם סגלגל (1.2 × 1.7 מ'; 0.4 מ' גובה), בנוי אבנים בינוניות וגדולות וכיוונו צפון–דרום. הרוגם נחפר ונמצאו בו שרידי תא פנימי (0.3 × 0.4 מ'; 0.25 מ' עומק; איור 16) שהיה ריק מממצא.

 

אתר 54. נ"צ — רי"ח 199815/402270; רי"י 149815/902270. רוגם מלבני הרוס בחלקו (0.6 × 1.5 מ'; 0.35 מ' גובה), בנוי אבנים בינוניות וגדולות. הרוגם נוקה ולא נחפר.

 

אתר 55. נ"צ — רי"ח 200067/402277; רי"י 150067/902277. רוגם עגול (1.5 מ' קוטר; 0.2 מ' גובה), בנוי אבנים קטנות. הרוגם לא נחפר.

 

אתר 56. נ"צ — רי"ח 200120/402169; רי"י 150120/902169. רוגם עגול שטוח (1.2 מ' קוטר; 0.2 מ' גובה), בנוי נדבך אחד של אבנים בינוניות וקטנות. הרוגם לא נחפר.

 

אתר 59. נ"צ — רי"ח 199839/402070; רי"י 149839/902070. על פי נתוני הסקר נמצא באתר רוגם סגלגל (1.0 × 1.2 מ'; 0.3 מ' גובה), בנוי נדבך אחד של אבנים בינוניות. כ-30 מ' דרומה נמצא גל דומה. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 60. נ"צ — רי"ח 199966/402042; רי"י 149966/902042. על פי נתוני הסקר נמצא באתר מקבץ של 5–6 רגמים קטנים (0.5–0.8 מ' קוטר; 0.2–0.3 מ' גובה), בנויים אבנים בינוניות וקטנות ומרוחקים 1–2 מ' זה מזה. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 61. נ"צ — רי"ח 199715/402000; רי"י 149715/902000. על פי נתוני הסקר נמצאו באתר שישה רגמים קטנים (0.6–1.0 מ' קוטר) סדורים במעגל שקוטרו 10 מ'. כל רוגם בנוי מנדבך אחד של אבנים בינוניות. כ-10 מ' צפונה נמצא משטח מסוקל (5 × 5 מ'). האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 63. נ"צ — רי"ח 199774/401815; רי"י 149774/901815. על פי נתוני הסקר נמצאו על שטח של כ-30 × 30 מ' כעשרה רגמים קטנים (כ-1 מ' קוטר; 0.2 מ' גובה) בנויים אבנים קטנות. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 64. נ"צ — רי"ח 199666/401808; רי"י 149666/901808. על פי נתוני הסקר נמצא באתר רוגם סגלגל שטוח (1.5 מ' קוטר) בנוי נדבך אחד של אבנים קטנות. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 66. נ"צ — רי"ח 199482/401032; רי"י 149482/901032. על פי נתוני הסקר נמצאו על שטח כולל של כ-10 × 10 מ' ארבעה רגמים (0.5–1.2 מ' קוטר; 0.3 מ' גובה מרבי), בנויים אבנים קטנות. הרגמים מרוחקים 2–5 מ' זה מזה. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 68. נ"צ — רי"ח 199923/401612; רי"י 149923/901612. על פי נתוני הסקר נמצאו באתר שמונה רגמים מאורכים. כ-40 מ' דרומה נמצאו שרידי בנייה דלים. האתר נהרס טרם החפירה.

 

אתר 69. נ"צ —רי"ח 200179/401108; רי"י 150179/901108. על פי נתוני הסקר נמצא באתר רוגם קטן. האתר נהרס טרם החפירה.