בבדיקת שטח (הרשאה מס' 1149-A*; נ"צ — רי"ח 10-6/7709-2305; רי"י 10-6/2709-1805) המיועד לפיתוח ביישוב, שממנו פונו באמצעות כלים מכניים הריסות של כפר ערבי ששכן במקום עד שנת 1948, לא התגלו כל שרידים עתיקים או ממצא קדום. בחלק מהשטח פונו ההריסות עד לעומק סלע האם, ולא הובחנו שרידים עתיקים. נראה שאין זה אתר עתיקות.