נחשפו חמישה קברי ארגז (לוקוסים 101–105), השייכים לבית קברות מן התקופה הביזאנטית. בית קברות זה הוא חלק מחגורת בתי קברות המקיפים את העיר בתקופה זו. הקברים נכרו באדמת לס בציר כללי מזרח-מערב (1.2–1.5 מ' עומק) ודופנו בלוחות אבן גיר. בכל הקברים התגלה כיסוי של לוחות אבן. צדם המערבי של הקברים רוצף בלוחות אבן, עליהם הונחו ראשי הנקברים. בארבעה מן הקברים (105-102) הונחו הנקברים על גבם וראשם פונה למערב.

 

בקבר 101 (0.85 מ' אורך) נקבר ילד. בקבר 102 (0.9 × 1.7 מ' מחוץ) התגלה נקבר בגיל 12-11 שנה שמינו אינו ברור. כן התגלו טבעת וארבעה חרוזים מברונזה. בשולי לוחות הכיסוי של הקבר עוצבה מגרעת להתאמתם לדופנות הקבר. בקבר 103 (0.50 × 1.45 מ' מידות פנימיות) התגלתה קבורת אשה בגיל 60-40 שנה. כן התגלו שרידי עץ (ארגז?) וסיכת רכיסה מברזל. בקבר 104 (0.45 × 1.90 מ' מחוץ) התגלתה קבורת גבר, צעיר מגיל 50 שנה. בקבר 105 (0.55 × 1.70-1.65 מ') התגלתה קבורת אשה בגיל 60-50 שנה.