×הקיר (1.32 מ' אורך השתמרות, 0.67 מ' רוחב) נבנה בציר מזרח

-מערב משתי שורות של אבני כורכר לא מסותתות וחלוקי נחל ובתווך אבני כורכר קטנות מעורבות בבוץ; הוא השתמר לגובה של נדבך אחד. מתחת לקיר התגלתה שכבה דקה של בוץ ומתחתיה קרקע בתולה. סמוך לקיר התגלו עצמות של בעל חיים קטן מעלה גרה ואולי גם עצמות חזיר וכן שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית, בהם קדרה (איור 1:1), קערה מחופה אדום מפנים ומחוץ (איור 2:1), פך בישול מעוצב ביד (איור 3:1), קנקנים (איור 9-7:1) ופך מעוטר בעיטור גיאומטרי (איור 10:1).

 

לבור (1.3 × 3.0 מ', 0.36 מ' עומק) דופן הנוטה מעט בשיפוע ומתעגלת סמוך לקרקעית. בתחתית הבור התגלתה שכבה דקה של גיר כתוש מהודק (1 ס''מ עובי), כנראה רצפה. בקרקעית הבור על שכבת הגיר הכתוש התגלו כתמי שרפה, עצמות של בעל חיים קטן מעלה גרה ואולי גם עצמות חזיר וכן שברי כלי חרס של קנקן עזה (איור 5:1) וקנקן שק (איור 6:1) מהתקופה הביזאנטית, וידית של סיר בישול (איור 4:1) ושפת פך (איור 11:1) מהתקופה הממלוכית. אפשר שזהו בור אשפה קטן. במרחק של מטר אחד ממערב לבור נחפר בור (3.45 × 3.45 מ', 2.5 מ' עומק) לצורך הקמת עמוד חשמל ולא התגלה ממצא קדום.