קבורה 1 התגלתה בריבוע 3 לאחר הסרת שכבת פני שטח ושכבת מילוי מתחתיה. השתמרות הקבורה גרועה בשל גלישת סחף במורד הגבעה שבה היא נמצאת. נראה שזוהי קבורה משנית. התגלו שברים של גולגולת וכמה עצמות ארוכות. כמה מן העצמות היו בארטיקולציה, אך השלד לא היה שלם. בגובה של 0.1 מ' מעל לקבורה זו התגלה קנקן, שלו ידית אחת ושפה תלתנית, השייך כנראה לקבורה. לקבורה זו שייכים קערה מזווה קטנה שהתגלתה ממזרח לשרידי הגולגולת וקנקן אגירה חסר ידיות שלו שפה משולשת שהתגלה במפלס זהה לחלקי הגולגולת והעצמות הארוכות; הקנקן התגלה רק לאחר שרוב שרידי השלד נחפרו.

 
קבורה 2 התגלתה בפינה הצפונית-מערבית של ריבוע 2. שתי אבני שדה בכיוון מזרח-מערב התגלו מצפון לקבורה ואפשר שהן מציינות את מקום הקבורה הראשוני. במילוי לא הובחנו סימני בור או פיר. פכית שבורה התגלתה בסחף שמצפון לקבורה והכילה אישה בתנוחה מכווצת, שראשה בצד דרום-מזרח ופניה למזרח. ליד הרגליים של הקבורה התגלה קנקן אגירה גדול, אם כי במפלס גבוה מן השלד. שברי קנקן נוסף נחשפו גם הם בשטח זה במפלס גבוה מן השלד עצמו. ייחוס הקנקנים לקבורה אינו וודאי. ידי הנקבר היו מקופלות בקדמת הגוף על החזה ולפניהן נחשפה קערה מזווה שלמה. הגולגולת השתמרה ברובה בשלמות, אם כי במצב ירוד. טס גדול הפוך נחשף ליד ראש הנפטר; הוא היה שבור וחלקיו קרובים זה לזה, אם כי במפלסים שונים, שהמרחק ביניהם 0.15-0.10 מ'. כן התגלו כמה שברי כלי חרס צבועים אדום הקשורים לקבורה.
 
קבורה 3 התגלתה בחתך של ריבוע 3. בדומה לשתי האחרות השתמרותה גרועה ולא התגלו סימני בור או פיר במילוי שמסביבה. הנקבר התגלה בתנוחה מכווצת כשראשו בדרום-מזרח ופניו למזרח. לרגלי הנקבר התגלו קנקן אגירה ופך שלו ידית אחת ועליו עיטור בצבע אדום. המפלס היחסי ומיקום הקבורה מלמדים כי ראש חנית שהתגלה בחפירה בריבוע 1 שייך לקבורה זו. ברור כי ראש החנית היה מונח במקור מצדה הצפוני-מזרחי של הגולגלת ויש לראות בו חלק ממכלול הקבורה. טס גדול ושבור שכל חלקיו התגלו בשלמותם נחשף מצפון לאבנים בריבוע 1, אך לא נחשפו שרידי שלד נוספים.
 
קבורה 4 התגלתה במרכז החתך המערבי של ריבוע 1. התגלו שרידי שלד במצב השתמרות טוב יותר מיתר הקבורות, של נקבר שהונח בתנוחה מכווצת, ראשו בצד דרום-מזרח ופניו פונות למזרח. השתמרו כמעט כל חלקי הגולגולת, לרבות עצמות הפנים, הלסתות ורוב השיניים, אך כמו בקבורות האחרות העצמות הקטנות של הידיים והרגליים וכן רוב המפרקים לא השתמרו; רק פיקת ברך אחת השתמרה. בשל מיקום הנקבר בחתך ובשל תנוחתו המכווצת חלקים מעמוד השדרה והצלעות הנמוכות נותרו בחתך ולא נחשפו. בקבורה נחשפו ארבעה כלי חרס וראש הרומח הנוסף. לפני רגלי הנקבר התגלו קנקן אגירה שלו שתי ידיות ושפה מופשלת ומעוגלת, וליד בסיסו ראש הרומח. ליד הרגליים, במרחק של 0.15 מ' ממזרח לקנקן ולראש הרומח, התגלתה קערה קטנה מזווה בחלקה התחתון; בסמוך אליה התגלתה אבן בזלת גדולה לא מסותתת. ליד סנטרו של הנקבר, לפני זרועותיו המקופלות על החזה, התגלה טס, ובו כמה שברים של עצמות בעלי חיים, אך אף לא מנחת מזון אחת. ממזרח לקצה הגולגולת התגלתה קערה חצי-כדורית קטנה.