המערה (איור 1) כוללת חדר מבוא קטן (1.45 × 3.05 מ'), שבדופנו הצפונית נחצב פתח רבוע (0.65 × 0.70 מ'), המוליך אל חדר קבורה מעוגל (3.5 מ' קוטר, 1.55 מ' גובה). תקרת החדר ורצפתו שטוחים. במערה התגלו רק שברים של סיר בישול מן התקופה הביזאנטית. ייתכן שהמערה קשורה ליישוב הנרחב ששכן בח' בני-דאר, המרוחקת כ-300 מ' מדרום-מערב למערה, ובה התגלה בעבר ממצא מתקופת הברזל ומן התקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית ומימי הביניים (הסקר בארץ יהודה, אתר 162, בתוך: יהודה שומרון וגולן; סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח, 1972). אפשר שהמערה נחצבה בתקופת הברזל, ונעשה בה שימוש חוזר בתקופה הביזנטית.