בקטע דרך שאורכו 80 מ' נחפר ריבוע עד סלע האם שמעליו נמצא חומר מילוי מהודק ששימש לפילוס הדרך. משני עברי הדרך (4.8 מ' רוחב; איורים 1, 2) שורות אבנים, אבני השורה המערבית גדולות, בשילוב אבני מיל בשימוש משני. אבני השורה המזרחית קטנות יותר וגם בה משולבות אבני מיל בשימוש משני.
לא נמצאו חרסים.