הטרסות הן חלק ממערכת ואדיות סכורים בטרסות חקלאיות והפרוסה במישור הרוחות, באפיקי היובלים של נחלי צין וניצנה ולאורך המצוק הצפוני של מכתש רמון. קירות 20 הסכרים שנבדקו נבנו לרוחב אפיק הוואדי (120 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) לגובה נדבך אחד או שניים של אבנים גדולות שביניהן מילוי אבנים קטנות ועפר. הקירות נבנו באפיקים שבהם קרקע לס ראויה לעיבוד חקלאי ונועדו לפלס את אפיק הוואדי הטבעי ולהכשירו לעיבוד חקלאי ולפזר באחידות את מי השיטפון שעליהם התבססה החקלאות באזור.
בחלק הצפוני-מזרחי של קבוצת הטרסות נסקר בעבר מבנה עגול (10 מ' קוטר), בנוי אבנים גדולות וסביבו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה, המאות הז'-הח' לסה"נ. בכל השטח נמצאו חרסים מפוזרים מתקופה זו שאליה ניתן לשייך את הטרסות החקלאיות. יש לציין שבאזור מישור הרוחות נסקרו בתי חווה סמוכים לוואדיות הסכורים מהסוג שנחפר כאן, מן התקופה האסלאמית הקדומה בלבד (היימן, מפת מצפה רמון דרום-מערב (200), 1991: 21-20).