לבור המים פתח מלבני (1.0 × 2.2 מ'; איור 1:1) ושלוש מדרגות היורדות ממנו לחלל הבור (7 × 10 מ', כ-4.5 מ' עומק) שקירותיו טויחו בטיח הידראולי מעורב בחרסים.
סמוך לבור נתגלתה גת פשוטה (איור 2:1) חצובה בסלע, הכוללת משטח דריכה שמתארו אינו רגולרי המחובר בשני נקבים מפולשים לבור איגום (0.7 × 1.0 מ', 0.7 מ' עומק).
לגת פשוטה נוספת (איור 3:1) משטח דריכה אליפטי מעובד בקפידה (1.3 × 1.9 מ') ומחובר בצדו הדרומי בשני נקבים מפולשים לבור איגום שלא שרד (איור 2).
עוד נמצאו מחצבות קטנות (איור 6-4:1) וקיר טרסה חקלאית (איור 7:1).
מן החפירה עולה כי הרכס הטרשי שממזרח לאתר שימש לפעילות חקלאית. אין אפשרות לתארך את השרידים אם כי גתות דומות תוארכו בעבר לתקופת הברונזה התיכונה 2.