בשטח האתר (50 × 100 מ') היה מטע זיתים שנעקר. בעומק 2.3 מ' מפני השטח נחשפו 44 קברים האופייניים לתקופה הביזנטית (איור 1). הקברים ולוחות הכיסוי בנויים מאבן גיר במגוון גדלים (1.0-0.7 מ' רוחב, 2-1 מ' אורך; איור 2). הקברים לא נחפרו.