בדופן הדרומית של המערה (איור 1) נחצב פתח רבוע (0.5 × 0.5 מ'), שנתגלה חסום באבן גדולה, וממנו יורדת מדרגה גבוהה, מטויחת, אל חדר קבורה (1.6 × 1.7 מ'). בשלוש מדופנות החדר נחצב כוך ובו משכב קבורה. חדר הקבורה טויח עד לגובה ראשי הכוכים, לרבות בתוך הכוכים ובמשכבים. הטיח בגוון כתום והוא כולל חרסים כתושים. במשכבים נתגלו עצמות של שמונה פרטים לפחות שאינם בארטיקולציה והשתמרותם גרועה. במשכב I נתגלו לפחות שני פרטים, בהם גבר ואשה, אחד מהם בגיל 19-17 שנים. במשכב II נתגלו לפחות חמישה פרטים בגילאים 8-6 שנים, 16-12 שנים ו-50-40 שנים, ופרט נוסף מבוגר מגיל 20 שנה; מבין הפרטים הבוגרים זוהו גבר ואשה. במשכב III נתגלה לפחות פרט בוגר אחד בגיל 30-20 שנים. במרכז חדר הקבורה נתגלו עצמות של פרט נוסף בארטיקולציה בגיל 60-50 שנה; הוא כוסה, כנראה במכוון, באבני שדה.

בחדר הקבורה נתגלה ממצא קיראמי, הכולל קערה גדולה (איור 1:2), מכסה של קדרת בישול (איור 2:2) ונרות (איור 5-3:2

), האופייניים לתקופה הביזאנטית המאוחרת. במשכב III נתגלו בסיס נר (איור 6:2) וכן נר (איור 7:2) מן התקופה האסלאמית הקדומה. עוד נתגלה בחדר שבר קטן של צמיד ברונזה. על פי תוכנית המערה והממצא הקיראמי יש לתארכה לשלהי התקופה הביזאנטית ולתקופה האסלאמית הקדומה.