נפתחו חמישה ריבועים על פי בדיקות מוקדמות.
ריבוע I (גודל 2.5 × 2.5 מ'). בחלק הצפוני של הריבוע בעומק של 0.7 מ' מפני השטח נחשפה שכבת שרפה ונתגלו בה כמה עצמות צאן. הממצא הקרמי בשכבת השרפה מעורב וכולל שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית המאוחרת ומן התקופה העות'מאנית. ליד שכבת השרפה נתגלו כמה אבני גוויל בגודל בינוני.


ריבוע II (גודל 2.5 × 2.5 מ'). על ציר דרום-מזרח–צפון-מערב (0.5 מ' עומק) נתגלתה שכבה של אבני גוויל   בינוניות וקטנות ללא חומר מלכד (1.4 × 1.7 מ'). נמצאו שברי כלי חרס מעורבים מהתקופות הביזנטית המאוחרת ועד ימינו. 


ריבוע III (גודל 3.0 × 1.9 מ') בחתך הצפוני והמערבי נחשפו יסודות של בית בן זמננו. לצד היסודות נתגלו שברי כלי חרס מעורבים במצב השתמרות גרוע מהתקופה הביזנטית ומהמאה הי"ט לסה"נ. בחתך הדרומי התגלה ריכוז של אבני גוויל.


ריבועים IV (גודל 2.9 × 1.4 מ') ו-V (גודל 1.8 × 1.4 מ') נפתחו בעקבות גילוי ריכוזים של שברי כלי חרס בחתכי בדיקה קודמים. נמצאה קרמיקה מעורבת שזמנה החל בתקופה הביזנטית ועד לתקופה המודרנית. לא נתגלה ממצא ארכיטקטוני.