נפתח ריבוע והתגלו שרידי שני קירות. קיר (W10) בנוי אבני נחל התגלה כ-0.8 מ' מתחת לפני השטח והשתמר לגובה חמישה נדבכים. קיר (W11) מקביל לקיר 10 בנוי מאבני צור ואבני כורכר מסיביות. הבדלים באופי הבנייה, הפרשי גבהים והמרחק הקטן ביניהם, שוללים קשר בין שני הקירות. הממצא מועט וכולל מעט חרסים מהתקופה הביזנטית המאוחרת.