בעבר נערכו בטמרה שבע חפירות הצלה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 142:109, 44-36:113) ונמצאו בהן שרידים מהתקופות הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והממלוכית (ר' חדשות ארכיאולוגיות 119, איור 1 מאמר של יותם טפר).
 

שטח A (עומק 1.2 מ'; 3.5 × 7.5 מ'; איור 1)
בשכבה III נמצאו שלוש אבנים של קיר (W21) בנוי אבני בזלת על סלע האם שכיוונו צפון–דרום. את הקיר מכסה קיר אחר (W15). במילוי שלצד קיר 21 (לוקוס 18) נמצאו שברי כלי חרס ומעט שברי זכוכית המתוארכים לתקופה האומיית. סמוך לפן המזרחי של קיר 15 נמצאה פכית קטנה (איור 2:2).
בשכבה II נחשף חלק מזרחי של מבנה (1.2 מ' גובה) המורכב מקיר מזרחי (0.93 מ' רוחב; W12) החתוך בדרומו שאליו ניגשים ממערב שלושה קירות (0.70-0.65 מ' רוחב; W20 ,W15 ,W13) היוצרים שני חדרים קטנים: צפוני (לוקוס 16) ודרומי (לוקוס 22). לחדר 16 פתח בקיר 12 למזרח (0.6 מ' רוחב). רצפת החדר חותמת את קיר 21 הקדום משכבה III. הרצפה בשני החדרים בנויה  מאבני בזלת ומאדמה בהירה וקשה. נמצאו כלי חרס, בהם סיר בישול (איור 1:2) ומעט  שברי זכוכית המתוארכים לתקופה האומיית.
בשכבה I נראה כי המשיכו להשתמש בקירות המבנה מהשכבה הקודמת (12, 13, 15, 20) ונבנה  קיר נוסף (W17). לא ברור אם הקירות הוגבהו. קירות 12, 13 ו-17 יצרו חדר צפוני (לוקוס 11) עם פתח שבו אבן סף (1 מ' רוחב). הרצפה (איור 3) בנויה מאבני בזלת שטוחות ותחתיה מצפון נמצא בור מים פעמוני (לוקוס 23) שלא נחפר. עקב פגיעה ברצפה לא ניתן לקבוע אם היא ניגשה לשפת הבור או שחוצבי הבור פגעו בה.
על רצפת האבן נמצא באתרו נר (איור 3:2) המתוארך עם כלי חרס נוספים לתקופה העבאסית. רצפת החדר האמצעי (לוקוס 14) עשויה אדמה בהירה וקשה. בחדר הדרומי (לוקוס 19) נמצאו במערב שרידי רצפת אבן.

 

שטח (עומק 1.2 מ'; 5 × 5 מ'; איור 4)
נמצאו שרידי מבנה בן שני חדרים. לחדר אחד שלושה קירות היושבים על סלע האם (1.2 מ' גובה, 0.67-0.64 מ' רוחב; W24 ,W23 ,W22) ורצפה (לוקוס 21) שנבנתה מאבני בזלת ומאדמה בהירה וקשה. על גבי הרצפה צמוד לקיר 24 המזרחי נמצא טבון קטן (לוקוס 27, 0.35 מ' קוטר) הנתמך בכמה אבנים ועמוד קטן משיש (איור 5). צמוד לקיר 22 המערבי נמצא מתקן בן ארבע אבנים, שתיים הונחו על גבי הרצפה ושתיים נשענו על הקיר. ממזרח לחדר נחפר חלק של חדר נוסף (לוקוס 25) עם רצפת אבן שמפלסה כמפלס רצפת החדר המערבי.
מצפון וצמוד לקיר 23 נמצאו כמה אבנים שטוחות, 0.6 מ' מעל מפלס רצפות החדרים, שכנראה היו חלק מרצפת חצר.
נמצאו מעט כלי חרס (שברי קערות בישול, פכיות, קערות מזוגגות) המתוארכים כולם לתקופה העבאסית.
בעקבות עבודות כלי מכני, 6 מ' צפונית לשטח החפירה נחפר חתך שכיוונו מערב–מזרח ונמצא בו מילוי שהכיל שלושה שברי עמודים (0.4-0.3 מ' קוטר, 0.7-0.3 מ' אורך; איור 6).