מערת הקבורה (3.5 × 4.5 מ' מידות כוללות; איור 1) כוללת חדר קבורה יחיד (2.1 × 2.2 מ'), שבצדו הדרומי היה פתח שנפגע בעבודת טרקטור. ברצפת החדר נחצבו בור עמידה (לוקוס 105) וכן משכב קבורה יחיד (לוקוס 109), המוקפים באצטבות ברוחב לא אחיד. בקירות החדר נחצבו שלושה מקמרים, בהם משכבי קבורה. במערה נתגלו נרות חרס ושברי כלי זכוכית מהתקופה הביזאנטית (המאות הה'

-הו' לסה"נ) וכן חרוזים.