בסקר מוקדם שנערך לאורך תוואי גדר ההפרדה על ידי י' לנדר וא' אלג'ם, זוהו 23 מתקנים וחציבות בשטח של כ-30 × 140 מ' על ראש גבעה כ-100 מ' ממערב לכפר בית עווא (איור 1). נחפרו עשר נקודות ונבדקו עשר נוספות. להלן יתוארו רק הנקודות שבהן נמצאו עתיקות:


נקודה F3. מערה (2.5 × 2.5 מ'; 1.8 מ' גובה; איור 2) שנחפרה כולה והתגלה בה קיר

(2.2 מ' אורך, כ-0.2 מ' רוחב, 1.5 מ' גובה; W31) שנבנה צמוד לדופן הצפונית שלה, כנראה לצורך יישורה. נראה כי רצפת המערה ודופנותיה האחרות יושרו בגסות כדי לשוות לה תבנית רבועה. נמצאו מעט חרסים שחוקים, בהם שבר מתקופת הב"ת 1 ושבר קערה מטיפוס Late Roman C.


נקודה F4. מדרגת סלע ומעליה משטח סלע רחב (2.5 × 10.0 מ'; איור 3) שהוחלק ונחצבו בו חמישה ספלולים ללא תוכנית ברורה. לא התגלו ממצאים.


נקודה F4a. גת חצובה במרכז משטח סלע: משטח דריכה רדוד (0.7 × 1.0 מ'; 0.1 מ' עומק; איור 4) שממנו יוצאת תעלה חצובה לדרום-מזרח (0.1–0.3 × 0.8 מ'; 0.10–0.25 מ' עומק) המסתיימת בבור איגום מלבני (1.0 × 1.4 מ'; 0.45 מ' עומק). בצד הדרומי של קרקעית בור האיגום נחצב ספלול קטן (0.15 מ' קוטר; 0.1 מ' עומק) אשר שימש כנראה גומת שיקוע.


נקודה F5. גת תעשייתית חצובה שנמצאה חשופה טרם החפירה: משטח דריכה רבוע (לוקוס 501; 2.8 × 3.1 מ'; איור 5) שחלקו המזרחי חצוב בסלע ושליש מחלקו המערבי מרוצף אבני גוויל קטנות ובינוניות שכוסו ככל הנראה בטיח הידראולי שלא שרד. הריצוף מסתיים בצדו הדרומי-מערבי בקו ישר ונראה כי היה שם קיר תוחם שלא שרד. מהדופן הצפונית-מערבית של משטח הדריכה הובילו שני נקבים אל שני בורות שיקוע. לבור השיקוע המזרחי (לוקוס 502; 0.5–0.4 × 1.0 מ'; 0.35 מ' עומק) מתאר מלבני ובחלקו הצפוני ספלול קטן (0.15 מ' קוטר; 0.05 מ' עומק). גם לבור השיקוע המערבי (לוקוס 503; 0.6 × 0.8 מ'; 0.5 מ' עומק) מתאר מלבני. צמוד למרכז הדופן המזרחית שלו, מתחת לנקב המחבר לבור האיגום, נמצא שקע חצי עגול (0.15 מ' קוטר; 0.15 מ' עומק).
בין בורות השיקוע נמצא בור האיגום (לוקוס 504; 2.0 × 2.5 מ'; 1.8 מ' עומק) שהובילו אליו שני נקבים – אחד מכל בור שיקוע (הנקב המזרחי לא שרד). סמוך לפינה הדרומית בתחתית בור האיגום נמצא שקע עגול (0.25 מ' קוטר; 0.1 מ' עומק) שנראה כי שימש לאיסוף אחרון של התירוש.
נראה כי בגת נעשו שינויים במהלך פעילותה. בחלקה הצפוני של מחיצת הסלע שבין בור השיקוע המזרחי לבור האיגום נחצבה מדרגה שביטלה למעשה את בור השיקוע. מדרגה נוספת נחצבה בראש הדופן הצפונית של בור האיגום. בשליש הדרומי-מערבי של משטח הדריכה נבנה קיר (0.5 × 4.8 מ'; 0.6 מ' גובה; W51) מאבנים גדולות שהקטין את המשטח, אולי כדי למנוע סחף אדמה לתוכו. בור האיגום טויח בטיח בטון מודרני עד לשני שליש גובהו. בחפירת משטח הדריכה נמצאו מעט שברי גוף של קנקנים וסירי בישול מהתקופה הרומית–ביזנטית.


נקודה F6. בור מים שנראה על פני השטח טרם החפירה (איור 6). אל הבור הוליכה תעלה הבנויה מקיר נמוך (0.3–0.5 × 12.0 מ'; 0.2 מ' גובה; W61) אשר הטתה את מי הנגר אל פתחו. מול הפתח התגלתה פרצה בקיר 61 שממנה יצאה תעלה (0.3 × 3.3 מ'; 0.3 מ' גובה; W63 ,W62) ששימשה לשחרור עודפי המים אל מורד הערוץ. התעלה בנויה שני קירות מקבילים המרוחקים כ-0.3 מ' זה מזה ומקורה לוחות מאבן קירטון. קרקעית התעלה נמצאת כ-5 ס"מ מעל תחתית פתח המילוי של הבור ונועדה למנוע את הרס תעלת ההטיה. בין תעלות העודפים ותעלת ההטיה לפתח בור המים נמצא שקע שנראה ששימש גומת שיקוע. את פתח הבור כיסתה אבן פי בור גדולה (1.4 מ' קוטר) שבמרכזה פתח רבוע (0.4 × 0.4 מ') חתום במכסה ברזל מודרני. סמוך לפי הבור התגלו שתי שקתות אבן וייתכן כי חציבה מלבנית בסלע כ-2.5 מ' ממערב לפי הבור שימשה שוקת נוספת. ליד הבור נמצאו שברי גוף של קנקנים מהתקופה הרומית-ביזנטית.