נחפרו ארבעה אתרים (32, 34,

36, 53B ), שבחלקם נערכה חפירה בשנת 1998 (2510-A). באתר 32 נחשפה מפחמה בתוך מערה חצובה במדרון הצפוני של הגבעה (איור 1). המערה נחצבה כחלל יחיד לא רגולארי (לוקוס 1037; 4.6 מ' אורך, 2.6 מ' גובה), ומוליך אליה מסדרון חצוב (לוקוס 1032; 3 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב). מתחת למפולת אבנים ועפר (1 מ' עובי) נחשפו שתי שכבות פחם (לוקוס 1048 — 0.15 מ' עובי, לוקוס 1051 — 0.1 מ' עובי), וביניהן רובד סלע מפורר (לוקוס 1050). מבדיקת דגימות פחם משתי השכבות נראה כי המפחמה שימשה במשך כ-300 שנה, למן המחצית השנייה של המאה הי"ז ועד אמצע המאה הכ' לסה"נ. באתר 34 נחשף מיתקן חצוב מעוגל (0.9 מ' קוטר, 1.4 מ' עומק; איור 2). המיתקן שימש, כנראה, לאיסוף מי נגר עילי ממשטח סלע מעליו. באתר 36A נחשף פיר חצוב (1.6-1.2 מ' קוטר, 2.4 מ' עומק), ובו נתגלה ממצא קיראמי דל שלא ניתן לתיארוך. באתר 53B, במדרון המזרחי של הגבעה, נחשפה מערת מגורים (איור 3). תקרת המערה הוסרה באמצעות כלים מכניים בשל סכנת התמוטטות.המערה כוללת מבואה (1.15 × 1.70 מ') וחלל לא רגולארי (2.7 × 4.8 מ'). על סמך הממצא הקיראמי במערה היא שימשה בתקופה הביזאנטית.