האתר נמצא בשוליים המערביים של רמלה העתיקה, ובו נפתח ריבוע אחד (2.5 × 6.0 מ'). בחלקו הצפוני של הריבוע נחשף קיר (1.6 מ' אורך חשיפה), שנבנה מאבנים מסותתות בגודל בינוני בכיוון מערב

-מזרח; הוא השתמר לגובה נדבך אחד פרט לקצהו המזרחי שהשתמר לגובה שני נדבכים, מהם העליון מטויח בחלקו. אל בסיס הנדבך העליון ניגשת רצפת טיח; היא נחשפה גם בחתך הצפוני של הריבוע. רצפת הטיח מונחת על מצע של אבנים קטנות. במרחק של כ-1 מ' ממערב לקיר התגלה באתרו קנקן שק קטום, שהוטמן בקרקע. גובה שפת הקנקן במפלס רצפת הטיח. במרחק של 1.4 מ' ממערב לקנקן נחשפה ערמת אבנים (1.1 מ' קוטר), כנראה בור ספיגה; גובה ראשו במפלס רצפת הטיח.

 

בחתך הצפוני של הריבוע הובחנו חלקים משלוש רצפות טיח זו מעל זו. אפשר ששתי הרצפות הנמוכות הן חלק מרצפה משופעת אחת, כמוה הובחנה בחתך הדרומי של הריבוע.

 

בחפירה התגלה ממצא קיראמי מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'

-הי' לסה"נ), הכולל שברים של קערות, קדרות, סירי בישול, קנקנים ופכים. כן התגלו מעט שברי זכוכית ועצמות בעלי חיים. השרידים שהתגלו בחפירה שייכים, כנראה, למבנה שנמצא בשולי העיר רמלה בתקופה העבאסית.