במבנה השתמרו הרצפות, יסודות הקירות וחלק מן הפתחים. הקירות, עד כמה שניתן לשחזר, היו בנויים מנדבכי יסוד מבזלת ומנדבכים עליונים מאבן גיר. הריצוף עשוי בחלק מהחדרים מלוחות אבן גיר ובחלקם האחר מלוחות אבן בזלת; בחדר 306 התגלו לוחות ריצוף משני הסוגים. בניית המבנה איתנה בעיקר בפינות ובמזוזות הפתחים, שנבנו לעתים קרובות באבני גזית. על סמך אומנות קצרות שנתגלו צמוד לחלק מקירות המבנה (לוקוסים 103, 112, 113, 306) ומפולת גדולה של אבני קשת בחדר 104, נראה כי בחלק מחדרי המבנה היו קשתות שחילקו אותם למרחבים קטנים יותר. בחדר המערבי במבנה (לוקוס 103) נחשף בית בד ובו ים גדול (איור 2); פריטים נוספים מבית הבד לא נמצאו. רצפת בית הבד אינה מרוצפת ברובה אבן אלא עשויה מעפר כבוש; היא נמוכה כדי 0.45 מ' מרצפות האבן של חדרי המבנה. בפינה הצפונית-מזרחית של חדר 103 התגלה קטע קטן של ריצוף אבנים (לוקוס 117), התחום בקיר אבן נמוך. ייתכן ומרחב זה שימש לאחסון הזיתים לפני הפריכה. סף הפתח המחבר בין חדר 103 לחדר 104 שממזרח לו גבוה כדי 0.75 מ' מרצפת בית הבד. בחדר 104 נחשפו מחיצות דלות בנויות נדבך אבן יחיד, שהונח על לוחות הריצוף. בחדר 112 נחשף מיתקן, המורכב משלוש אבנים ניצבות בצורת ח. בחדר 306 נחשף מוקד (איור 3) עשוי מעגל אבנים שהונחו על רצפת האבן. המחיצות, המיתקן והמוקד שייכים לשלב השימוש האחרון במבנה.
 
במרכזו של חדר 306 נחפר בור בדיקה קטן (לוקוס 311; איור 3) מתחת לריצוף האבן, ונתגלו שתי רצפות טיח בהפרש גובה של כ-0.1 מ' ביניהן. הרצפות השתמרו באופן חלקי ולא ניתן היה להפריד את הממצא מעליהן ומתחתן. עקב מגבלות זמן לא נערכו בדיקות דומות בחדרים האחרים.
 
חדרים 307 ו-315, הצמודים למבנה ממזרח, בנויים באבני גוויל ורצפותיהם עשויות מעפר כבוש; פתחיהם לא אותרו. בשני החדרים נתגלתה כמות גדולה של אבני פסיפס גדולות, אשר נסחפו כנראה מרצפה של מיתקן תעשייתי. רצפת פסיפס מאבנים דומות נתגלתה באקראי ממזרח לשטח החפירה, במפלס הגבוה כדי 2 מ' מרצפת המבנה, בעת פינוי שפכי החפירה.
 
בחפירה התגלו מעט שברי כלי חרס, ואת רובם אי אפשר לשייך בבירור לשלבי שימוש במבנה. בשכבות העמוקות ביותר, בחדר 307 ובבור הבדיקה 311, נתגלו שברי כלי חרס ומעט כלי צור מן התקופה הכלקוליתית וכן כמות גדולה של גרעינים ונתזים מצור, כנראה עדות לייצור כלים בתקופה זו. בתוך החדרים וממזרח למבנה (לוקוס 305), ממפלס פני השטח ועד לגובה הרצפות, נתגלו שברי כלי חרס מן התקופות הביזאנטית (מעט), האסלאמית הקדומה (הרוב), הצלבנית (מעט) והממלוכית (מעט). בחפירה התגלו שני כלי חרס שלמים: קערה מזוגגת מהמאה הי"ב לסה"נ שנתגלתה בבית הבד במפלס תחתית הים, ופכית מטיפוס Buff Ware, המתוארכת למן התקופה העבאסית ואילך (משנת 750 לסה"נ ואילך), שנמצאה בפתח הצפוני של חדר 306. בבור הבדיקה 311 נתגלו בעיקר שברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה (עד המאה הי' לסה"נ).
 
בחפירה נתגלו שברי כלי זכוכית, אחדים מהם מתוארכים לתקופה הביזאנטית, ובהם רגלי גביעי יין ורגלי נרות, ואחדים מתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה.
 
בחפירה התגלו ארבעה מטבעות מהם זוהו שלושה, אחד מימי תלמי הב' (246-275 לפסה"נ; ר"ע 102520), אחד מימי קונסטנס הב' (655 לסה"נ; ר"ע 102521) ואחד מימי צאלח א-דין (1193-1174 לסה"נ; ר"ע 102522). נראה כי המטבע מימי תלמי נסחף לשטח החפירה ממקום אחר.
 
עוד התגלו שבר עמודון מאבן גיר, שעליו חקוק תבליט של צלב (איור 4), שבר לוח שיש ועליו שרידי עיטור בתבליט, סגר תיבה קטנה עשוי ברונזה, שעליו חקוק צלב קטן, ומקדח מברזל.
 
הממצא מהתקופה הכלקוליתית מלמד שהאתר יושב לראשונה בתקופה זו. לאחר פער יישובי ארוך חודש היישוב בתקופה הביזאנטית. העמודון וסגר התיבה המעוטרים בצלבים ואולי גם שבר לוח השיש מלמדים אולי כי המבנה נוסד לראשונה בתקופה הביזאנטית כמנזר. תוכנית המבנה, הכוללת שורת חדרים בנויים היטב, שבחלקם קשתות, וכן בית הבד מאפיינים לעתים קרובות מנזרים. גם רגלי נרות וכוסות זכוכית נפוצים במכלולים מסוג זה. במבנה לא התגלו מכלולי ממצא ברורים מהתקופה הביזאנטית, כנראה עקב פעילות מאוחרת.
 
הממצא בחפירה מעורב ברובו, והעוגן הכרונולוגי היחיד שניתן להסתמך עליו לגבי שלבי השימוש במבנה הוא בור הבדיקה 311, שנחפר מתחת לריצוף האבן בחדר 306. הממצא המאוחר ביותר בבור זה הוא קערה מזוגגת מהמאות הט'-הי' לסה"נ. לא נתגלו שרידי בנייה מהתקופה האסלאמית הקדומה, פרט אולי לרצפות הטיח שהתגלו בבור הבדיקה, אך שברי כלי החרס הרבים מתקופה זו מעידים על פעילות בתקופה. על סמך הקערה השלמה מהמאה הי"ב לסה"נ שהתגלתה בבית הבד, נראה שיש לתארך את שלב השינוי העיקרי במבנה, הכולל הנחת רצפות אבן בחדרי המבנה והעלאת מפלס הסף של הפתח בין בית הבד לחדר 104, לתקופה הצלבנית. הממצא הקיראמי המועט מן התקופה הממלוכית רומז, כנראה, שבתקופה זו היה שלב השימוש האחרון במבנה, אליו שייכים המחיצות הדלות מחדר 104, המוקד מחדר 306 והמיתקן מחדר 112.