נפתח חצי ריבוע (3 × 4 מ'; איור 1) ונחשפו שרידי מבנה שהוקם על גבי סלע היורד מערבה ושייך ליישוב שננטש ב-1948. על פני השטח ועל גבי הסלע מתחת לקיר (W1) נמצאו חרסים מן התקופות הברונזה התיכונה, הרומית-ביזנטית ומעט חרסים ושברי קערות מזוגגות ממלוכיות.

כ-5 מ' צפונית-מערבית לריבוע נבדק שטח נוסף (כ-10 מ"ר) וסנטימטרים ספורים תחת פני השטח נחשף הסלע ועליו שקעים טבעיים רבים ובהם חרסים מתקופת הברונזה התיכונה ומהתקופה הרומית וכן שבר ידית של ספל מדידה מאבן המתוארך לתקופה הרומית הקדומה.