בחפירה (50 מ"ר) נחשף מבנה רבוע ובו שני חדרים שהובחנו בהם שני שלבי שימוש במהלך המאה הו' לסה"נ. מבדיקות שנערכו לאחר סיום החפירה עולה כי המבנה השתרע מחוץ לגבולות השטח הנחפר וניתן לשחזר לפחות חדר אחד נוסף לכיוון מערב, אחד למזרח וסביר שהמבנה נמשך גם לכיוון צפון. ממזרח נחשפו קירות של מבנה מגורים נוסף.

 

השלב הקדום

. על גבי סלע הבזלת הטבעי נבנה המבנה (297.25 מ' מעל פני הים; איורים 2, 3). נחשפו שני חדרים, מערבי (לוקוסים 103, 108; 3.4 × 2.5 מ') ומזרחי (לוקוס 115; 4.20 × 3.45 מ'), שפתח בקיר W106 מקשר ביניהם ופתח נוסף בקיר הדרומי של החדר המזרחי (קיר W120). על גבי הסלע הטבעי המוחלק הונחו אבני בזלת שטוחות ששימשו לריצוף. עליהן נמצאה שכבת עפר כהה ובה שברי כלי חרס וזכוכית מהמאה הו' לסה"נ. קירות החדרים (0.75 מ' רוחב) נבנו מאבני בזלת גדולות ובינוניות, רובן מהוקצעות, שהונחו על הסלע ללא תעלות יסוד. בין האבנים הונחו אבני בזלת קטנות ועפר. הנדבכים התחתונים של הקירות הדרומי (W120 ,W105) והמזרחי (W114) נבנו באבנים גדולות. הקירות המזרחי, המערבי והדרומי השתמרו לגובה 0.3–0.5 מ' (עד שני נדבכים). בחלקו המערבי של הקיר הצפוני (W101; לפחות 7.75 מ' אורך, 0.96 מ' גובה מרבי, עד שישה נדבכים) נחשפה אומנה בנויה שבמגבלות החפירה לא ניתן היה לקבוע את ייעודה. צמוד לקיר המזרחי (114) של חדר 115 נמצא מדף אבן נמוך (W116) שסביר כי שימש להנחת חפצים או ספסל ישיבה.

 

השלב המאוחר

. במהלך המאה הו' לסה"נ שופץ המבנה. הפתח שבקיר הפנימי (W106) נסתם באבני בזלת גדולות, חלקן מסותתות ובשימוש משני. בחדר המערבי (לוקוס 103) הונחה שכבת עפר על גבי הסלע עד לגובה 0.3 מ'. על שכבת זו הונחה רצפה עשויה אבני בזלת שטוחות. דבר דומה נחשף בחדר המזרחי (לוקוס 115) — נמצאו אבנים רבות מונחות במפלס אחיד, אך ללא כל סדר. הרצפה המאוחרת כיסתה את המדף/ספסל
(116) וביטלה את השימוש בו וכן נאטם הפתח בקיר הדרומי (120). אחת האבנים הייתה שבר של אבן רחיים מטיפוס אולינטוס מבזלת ששימשה כנראה בשלב הקדום של המבנה ובשלב המאוחר שולבה כאבן בנייה (איור 1:4).

נאספו 76 שפיות שרובן (80%) תוארכו למאה הו' לסה"נ, חלקן נמצאו בחדר 115 מן השלב הקדום (איור 1:5, 2, 4) וחלקן על רצפה 103 מהשלב המאוחר(איור 5:5, 6, 8). 41% היו קערות מיובאות מחופות אדום (איור 1:5–8) והיתר כלים מקומיים, בהם סירי בישול (איור 9:5–13) שחלקם מעוטרים בנזילות בצבע לבן (איור 11:5) ובחריטה גלית על הצוואר (12:5). כמו כן נמצאו שברי קנקנים חביתיים (איור 14:5) ושבר אחד של נר (איור 18:5). מעט שפיות (17%) תוארכו למאות הז'-הח' לסה"נ וכולן נמצאו בשכבת העפר העליונה, בהם קנקנים (איור 15:5, 16) וספל (איור 17:5). חרסים ספורים (3%) תוארכו למאות הא'-הד' לסה"נ ושבר אחד לתקופת הברזל 1.

מכלול כלי הזכוכית (לא צוירו) כולל בסיסי גביעי יין טבעתיים חלולים, שברי שפות בקבוקים ובסיסי בקבוקים — כולם תוארכו לתקופה הביזנטית. כן נמצא כלי שחיקה מבזלת (איור 2:4).