נחפר שטח של כ-20 מ"ר לאחר הסרת שכבת חול טבעי באמצעות כלי מכני (כ-0.7 מ' עובי). נחשפה שכבת חמרה חרסיתית בגוון חום-אדמדם, אשר בחלק משטח החפירה היה צבעה אפור בהיר, תוצאת התפוררות חומר מליטה בגוון זה. התברר כי מקור חומר המליטה במפולת של מתקן הנמצא כנראה מחוץ לשטח החפירה. בקצה הצפוני-מערבי של השטח, על גבי שכבת החרסית ובתוכה, התגלו שברים רבים של אריחי חרס שטוחים ששיירים של חומר המליטה היו דבוקים אליהם. שני אריחים נמצאו שלמים (20 × 20 ס"מ, 2 ס"מ עובי) וביניהם חומר מליטה בגוון אפור בהיר. לאריחים צורה טרפזית קלה הרומזת כי הם היו חלק מקשת העשויה מלבנים שטוחות (איור 1). במפולת המתקן נמצאו גם מעט חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת. סמוך ומצפון למפולת הלבנים נחשף בור שמתארו לא-רגולרי, אשר נחפר לתוך שכבת החמרה החרסיתית ושכבת הכורכר הטבעי שמתחתיה. בבור נמצאו כמה חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת ושבר אחד של קנקן מתקופת הברזל 2.