בעומק של כ-2 מ' מתחת לפני השטח התגלה חלל חצוב בסלע כורכר, מלא עפר והצטברויות של שברי כורכר. בתוך גומה חצובה בקרקעית החלל ניצב באתרו קנקן ובתוכו פכית דלייה, ולידו התגלו קערה ושברי קנקן נוסף (איורים 1, 2); כלי החרס מתוארכים לתקופת הב"ת 2.

 

מאחורי הקנקן יש מחיצת סלע אנכית הבולטת מסלע הכורכר, שתחמה אולי את החלל, ומעל הקנקן יש מחיצת סלע אופקית הבולטת מסלע הכורכר, ששימשה אולי ככיסוי לחלל שבו הוצבו הכלים. בעבר התגלו בסביבת התל מערות קבורה מתקופת הב"ת 2 (ר' חדשות ארכיאולוגיות 111), ונראה כי החלל הוא קצה של מערת קבורה.