בנקודה הראשונה התגלה בור עגול חצוב בכורכר המתרחב מעט בחלקו התחתון (0.9 מ' קוטר, 0.55 מ' עומק; איור 1). בבור נמצאו כלי חרס מהמאות הי"א-הי' לפסה"נ (איור 2), בהם קערה שלמה המעוטרת בזיזים מתחת לשפה (איור 1:3). כן נמצאו אבן שחיקה מסלע חוף ושברי לבנים. כמטר אחד ממזרח לבור התגלתה תחתית בור נוסף (0.75 מ' קוטר) שהשתמר לעומר 5 ס"מ בלבד. נמצאו בו שברי שתי קערות מחופות אדום (איור 2:3, 3).

בנקודה השנייה התגלו בחתך תעלה ישנה דופנות בור גדול חצוב בכורכר (1.90 × 1.55 מ'; 1.15 מ' עומק השתמרות) שחלקו העליון ומרכזו נהרסו בעבר. נמצאו בו שברי כלי חרס מהמאות הי"א-הי' לפסה"נ, בהם קערות (איור 5-4:3), סיר בישול (איור 6:3), קנקנים (איור 7:3, 8), פכים (איור 11-9:3) ופכית (איור 12:3) וכן כלים אחרים: שפת אגן עבה מאוד (איור 13:3), משקולת נול (איור 14:3) ושבר מגופה קונית, אולי של כבשן קדרים.