נחפרו 80 אלמנטים (אנומליות שהוגדרו שטחי חפירה) במגוון גדלים, רובם התבררו כשקעים טבעיים בסלע (איור 1). החפירה בהם הסתיימה עם הגיעה לסלע הכורכר או לשכבה ללא ממצאים.
בכמה בורות נתגלתה קרמיקה שהיתה חלק ממילוי שנסחף מפני השטח וכללה שברים מן התקופות המודרנית (המאות הי"ט-הכ' לסה"נ), הממלוכית, הרומית וההלניסטית.
בשטח 42 נתגלה שריד של קיר אבנים שנבנה על גבי הסלע הטבעי. את הקיר חותך קיר בטון מודרני התומך בכביש שבדרך פתח תקווה. על משטח הסלע נתגלו שברי כלי חרס רבים, מהם רופאו קערה מגארית (איור 1:2) וצפחת (איור 2:2) מהמאה השנייה לפסה"נ.
שטח 25 שימש ככל הנראה בור מים ונחפר לעומק 2.8 מ' מפני השטח. בתוך המילוי נתגלו כמה עצמות אדם שנשלחו לקבורה על ידי משרד הדתות ועצמות ושיניים של בעלי חיים.