שטח A (איורים 2, 3)
נחשפה מערת כוכים חצובה במדרון המזרחי של השלוחה. היא כוללת חצר מרובעת (לוקוס 25; 2.5 × 2.5 מ'), שרצפתה התמוטטה במרכזה אל חלל טבעי שנפער מתחתיה. הכניסה למערה היתה דרך פתח מרובע (לוקוס 28; 0.5 × 0.6 מ') שנחצב באמצע הדופן המזרחי שלה, לכיוון המדרון. למערה חדר מרכזי שתוכניתו דמוית טרפז (לוקוס 1; 3.0 × 2.5–4.0 מ'). במרכזו נחשף שקע מלבני (לוקוס 2; 1.0 × 1.8 מ', 0.4 מ' עומק). בכל אחת מהדפנות הדרומית, המערבית והצפונית של החדר נחצבו שלושה כוכים שמידותיהם דומות (לוקוסים 8-3, 12-10; 0.5 × 2.0 מ' מידות ממוצעות, 1 מ' גובה). בפינה הצפונית של החדר נחצב כוך קבורה נוסף, קטן יותר, שצורתו זוויתית (לוקוס 9; 0.9 × 0.8 מ', 0.6 מ' גובה). המעט ששרד מתקרת המערה מעיד שהיא הייתה מקומרת. בכוך 6 נמצא שבר זעיר של אבן גיר קשה מעוטרת בתבליט של שלושה עלים מגולפים באיכות גבוהה (איור 3:4). על פי השרידים ניתן לשחזר ורדה עם 16 עלים (25.5 ס"מ קוטר) שעיטרה ככל הנראה גלוסקמת אבן. בפינה המזרחית של החצר נמצאו על גבי הרצפה  שברי שני קנקני אגירה מהתקופה הרומית הקדומה (איור 1:4, 2).

 

שטח B (איורים 2, 5)
כ-5 מ' ממזרח למערת הקבורה נחשפה גת חצובה בסלע שניצלה שקעים טבעיים וכוללת משטח דריכה סגלגל ורדוד (לוקוס 15; 2 מ' קוטר). בצדו הדרומי של משטח הדריכה היתה חצובה בסלע תעלה צרה (לוקוס 21; 0.2 מ' אורך; 0.1 מ' עומק) שהוליכה לבור שיקוע שהותקן בשקע טבעי (לוקוס 17; 0.35 מ' קוטר; 0.2 מ' עומק). ממרכז הדופן הדרומית שלו נחצבה תעלה צרה וקטנה (לוקוס 22) שדרכה זרם התירוש אל בור איסוף עגול, שאף הוא הותקן בשקע טבעי (לוקוס 18; 1.1 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק). לא נמצאו ממצאים מתארכים. מצפון ומצפון-מערב למשטח הדריכה נחשפו שני אגנים מלבניים חצובים בסלע (לוקוסים 16, 19; 0.50 × 0.75 מ'; 0.4 מ' עומק). אגן 16 מחובר למשטח הדריכה בתעלה צרה חצובה בסלע (לוקוס 20).

 

שטח C (איור 6)
כ-10 מ' מצפון לשטח A התגלתה מערה חצובה בעלת מתאר סגלגל (לוקוס 23; 3 × 4 מ', 2 מ' גובה). במרכז התקרה נחצב פתח עגול (לוקוס 31; 0.6 מ' קוטר, 0.75 מ' גובה). ברצפת המערה נחשף שקע קרסטי טבעי (0.4 מ' עומק). לא התגלו שרידי טיח על רצפת המערה ודופנותיה ולכן קשה להניח שהיה זה בור מים. ייתכן שהמערה שימשה לאחסון או למגורי ארעי. לא נמצא ממצא מתארך.
בין השטחים A ו-C נחשף לאורך 18 מ' קיר טרסה בנוי שורה אחת של אבני גוויל במגוון גדלים.

 

שטח E (איור 7)
כ-30 מ' מצפון-מזרח לשטח A נחשף כוך מעוגל חצוב בסלע (לוקוס 30; כ-1 מ' קוטר; 1 מ' גובה) ששימש אולי לאחסון תוצרת חקלאית. לא נמצא ממצא מתארך.