החפירה נערכה בהמשך לחתכי בדיקה של ה' ברון בחודש אפריל 2012, שבהם נמצאו חרסים ממגוון תקופות. זוהו שולי יישוב מתקופת הברונזה התיכונה וכן חרסים מגוונים, למן התקופה הכלקוליתית ועד התקופה הרומית.

נחפר שטח של 25 מ"ר סמוך לדרך הגישה (איור 2) ונחשפו יסודותיהם של שלושה קירות בנויים אבני גוויל (W3–W1; איור 3). קיר (W1) בנוי מאבני גוויל (0.1×0.1 מ') שהונחו על גבי סלע הבזלת. בגלל הקטע הקטן ששרד הקשרו אינו ברור (איור 4). קירות (W3 ,W2) בנויים אבני גוויל קטנות (0.05×0.05 מ') בנדבך אחד על גבי הסלע ויוצרים פינה של מבנה הנמצא מחוץ לשטח החפירה בתוואי הדרך החדשה (איורים 5, 6). 
בפני השטח וכן על גבי הסלע, נמצאו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2א' (האלף השני לפסה"נ, איור 7): קערות (איור 1:8, 2), סירי בישול (איור 3:8–5) קנקן (איור 6:8) וכן מהתקופות הרומית והביזנטית.
זוהי החפירה הראשונה באתר והיא מוסיפה להבנת התפרושת היישובית באזור בתקופות אלו. מממצא כלי החרס עולה כי היישוב הוא מתקופת הברונזה התיכונה. החרסים מן התקופה הרומית מקורם כנראה בפעילות חקלאית שהייתה ביישובים סמוכים בתקופה זו. מן הממצא עולה כי החפירה נערכה בשולי היישוב.