נבדקו ארבעה שטחים שבהם חללים רבים על פני הסלע המכילים מילוי רב (איור 2). רוב החללים עגולים או סגלגלים וחתכם דמוי משפך. על פי חוות דעת גיאומורפולוגית מקור החללים בפעילות קרסטית ונראה שהורחבו ונוצלו על ידי תושבי האזור לעתים אף בתוספת בנייה. נאספו חרסים מצולעים המתוארכים לתקופה הביזנטית וחרסים אחדים מתקופת הברזל.

 

שטח A. בצפון השטח נבדקו כמה חציבות (לוקוסים 133-131; איור 3) שנמצאו בהן שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 1: קערות (איור 4-2:4, 6), סירי בישול (איור 1:4, 5, 10-7), קנקנים (איור 18-11:4), קומקום (איור 19:4), חרסים עם עיטור חבל (איור 22-20:4) ופכית (איור 23:4). נמצאו גם שברי עצמות בעלי חיים ולהבי צור משובררים בלוקוס 131 (איור 5). הכלים העשויים צור איאוקני בצבע חום כהה, כוללים ארבעה להבי מגל באיכות טובה, חסרי קצה פרוקסימלי, מותזים מגרעין בעל שני משטחי נקישה ומשובררים שיברור דק ועדין (רוחב ממוצע 3 ס"מ). הקצה הדיסטלי קטום בקטימה מעוצבת בשברור חצי זקוף. אחד הכלים עשוי על להב בעל גב קשתי בעיצוב מינימלי. מיעוט ברק שימוש בקצה הפעיל מצביע על שימוש מוגבל בכלי. רוחב  הכלים גדול מהממוצע של להבים כנעניים הנפוצים בתקופת הברונזה הקדומה ולכן אפשר לתארכם לתקופת הברונזה התיכונה 1.

 

שטח B. נחשפו כמה מתקנים חצובים בסלע (איור 6). מתקן אחד הוא חציבה רדודה (1.0 × 1.5 מ'; לא בתוכנית) שככל הנראה שימש מחצבה לאבן בנייה. ניתן להבחין בצורת האבן שנחצבה. בדרום השטח נחשף מתקן חצוב שמתארו עגול לא רגולרי (לוקוס  213; 5 מ' קוטר מרבי). קירו הדרומי חצוב חלק וישר בסלע ולחלקו הצפוני אין צורה מוגדרת. למתקן שני חדרים מעוגלים הפונים צפונה: מערבי (5 × 3 מ') ומזרחי (3 × 1 מ'). נמצאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 1. ייתכן שהחלל היה מערת קבורה שקרסה. בצפון השטח נחשף בור אשפה ובו חרסים מהתקופה הביזנטית (לוקוס 225). מדרום לו חלל, כנראה טבעי, שהורחב (לוקוס 223).

 

שטח C. נתגלו חללים קרסטיים רבים (איור 7) ונמצאו בהם כלים מתקופת הברזל: סירי בישול (איור 1:8, 2) ומהתקופה הפרסית: קדרה (איור 3:8) וכן שברי קדרות (איור 4:8), סירי בישול (איור 5:8, 6), קנקנים (איור 10-7:8) וצפחות (איור 11:8, 12) המתוארכים לתקופה הביזנטית.
כן נחשפו שרידי שני מבנים בנויים אבני גוויל שהשתמרו לגובה נדבך אחד. מהמבנה המזרחי (לוקוס 319) נותרה הפינה הדרומית-מערבית – קירות W327 (אורך 2 מ', רוחב0.5-0.4 מ') ו-W328 (אורך 1.5 מ', רוחב 0.4 מ') – וניגשת אליהם רצפה עשויה חלוקים במגוון גדלים. 1.3 מ' מדרום לפינת המבנה ועל ציר אחד עם קיר 327 נחשף קיר נוסף

(W329; אורך 1.2 מ', רוחב 0.4 מ' ).
ממערב למבנה 319 נחשפה פינה דרומית-מזרחית של מבנה נוסף (לוקוס 317) – קיר

(W326; אורך 1.3 מ', רוחב 0.4 מ') וחלק קטן נוסף של קיר המשתרע למערב (W350).
השרידים השתמרו באזורים הנמוכים של השטח, בתוך השקעים הקרסטיים ויש להניח כי חלקים אחרים של המבנים, שהיו גבוהים יותר טופוגרפית, נהרסו בעת העיבוד החקלאי של השטח.
בצפון השטח נחשף מתקן בציר מזרח–מערב שנחצבו בו שלוש מדרגות היורדות מערבה

(0.5 × 1.5 מ'; 0.3 מ' גובה מדרגה ראשונה, 0.35 מ' שנייה ו-0.1 מ' שלישית). המדרגות מוליכות לחדר הנפתח צפונה, שנראה כי חציבתו לא הושלמה. בחדר נמצאו שברי כלי חרס שחוקים שאינם ניתנים לזיהוי. חלקו הצפוני של המתקן נחפר חלקית בלבד. בתוך המתקן נחשף בור עגול עם חתך פעמון (0.5 מ' קוטר, 1.8 מ' עומק); ייתכן ששימש בור מים. בבור נמצאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 1, בהם בסיס של גביע מטיפוס 'משפחת מגידו' (איור 23:4) המוכר יותר ממכלולי קבורה במגידו ובמעיין ברוך (עתיקות ג' ציור 6: 7) ונדיר בשכבות יישוב.

שטח D. בסלע הגיר הרך בשיפולי גבעה היורדת מערבה לעבר האדמה האלוביאלית נחשף בור מים חצוב שפתחו עגול (לוקוס 500; 0.5 מ' קוטר; איורים 9, 10). בסביבתו נראו סימני בורות נוספים (לוקוסים 501, 502), שאחד מהם נחפר חלקית. מצפון לבור המים 500 נחפר מתקן רדוד חצוב (לוקוס 511) שייתכן ששימש מעין תעלה שהזינה את הבור במי נגר. צפונה משם נחשפה תעלה רדודה חצובה בסלע במקטעים (לוקוסים 503, 504; 15 מ' אורך כולל, 0.4 מ' רוחב משתנה) שהדופן המזרחית שלה גבוהה, ישרה וחלקה יותר מהמערבית ובקצה הצפוני שלה (לוקוס 505) היא פונה מזרחה בזווית ישרה. בהמשך התעלה צפונה נחשף קטע קיר (W508) בציר צפון–דרום, (5.5 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב,). הקיר בנוי אבני שדה במגוון גדלים, לחלקן סיתות ראשוני, ושימש טרסה חקלאית המשתרעת לאורך קו הגובה. נראה כי התעלה ניקזה מי נגר עילי אל בורות המים בדרום השטח. עם זאת הקשר בין בורות המים לא ברור דיו ולכן אין להוציא מכלל אפשרות כי התעלה היא חלק מתעלת יסוד של קיר 508. כ-30 מ' מזרחית לתעלה נחשף פתח של פיר מלבני (לוקוס 509, 2.3 × 1.5 מ'; איורים 11, 12) עם חמש מדרגות חצובות תלולות מאוד היורדות מזרחה, גובהן ורוחבן אינו אחיד והן נשתמרו היטב מלבד הרביעית שחלק ממנה חסר. בחלק התחתון של המדרגות נחשפו מדפים חצובים (0.2 מ' רוחב), מקבילים לדפנות הצפונית והדרומית של הפיר. בדופן המזרחית פתח (0.7 מ' רוחב) המוביל כנראה אל חלל נוסף.
חפירת המתקן לא הושלמה, ונראה כי זהו קבר חצוב. במילוי שכיסה את המדרגות נחשפו חרסים מצולעים רבים, ככל הנראה מן התקופה הביזנטית.