חווה

כ-5 ק"מ ממזרח לחורבת ענים נתגלתה חווה (נ"צ — רי"ח 20815/58390; רי"י 15815/08390) שרוב קירותיה נראו על פני השטח ועומקם המרבי של המילויים עד הסלע היה כ-0.4 מ'. לחווה כמה חלקים הקשורים זה בזה.

 

מבנה

. מבנה החווה מלבני (4.0 × 13.5 מ') ולו חמישה חדרים סדורים בשורה (5–R1) ובנויים במעלה המדרון, מעל החצר (להלן). לקירות החיצוניים (4–W1) שני פנים הבנויים אבני גוויל בינוניות עד גדולות (0.6–0.7 מ' רוחב), עם מילוי של עפר ואבנים קטנות והם השתמרו לגובה מרבי של ארבעה נדבכים (0.8 מ'). הקירות נבנו ברובם על הסלע המשתפל לדרום-מזרח ומחשופיו נראים גם בחצר. כ-0.6 מ' מקיר 2 הפונה לחצר ובמקביל לו, נחשף קיר נוסף (W10) הבנוי אף הוא על גבי סלע האם, רוחבו שורה אחת של אבני גוויל גדולות (0.3–0.5 מ') והוא השתמר לגובה נדבך אחד (0.7 מ'). הקיר השתמר לגובה הנמוך בכ-0.2 מ' מגובה השתמרות קיר 2 ונראה כי זה היה גובהו המקורי. הקיר תמך ככל הנראה את קיר 2 של המבנה כנגד שיפוע הסלע. רצפות המבנה היו בחלקן משטחי סלע ובחלקן מילוי של אדמה כבושה והן היו נמוכות בכ-0.15 מ' מראשי הקירות. ראש קיר התמך 10 נמוך מעט ממפלסי הרצפות.

 

החצר.

חצר החווה משתרעת מדרום-מזרח למבנה ובמפלס נמוך ממנו. צורתה לא-רגולרית ושטחה כ-220 מ"ר, חציה מחשוף סלע וחציה מילוי טבעי של אדמה. החצר תחומה מצפון-מערב במבנה ובשאר צדדיה בקיר מעוגל (W7) הבנוי שורה אחת של אבני גוויל גדולות (0.5–0.9 מ') והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים (0.9 מ'). קטעים רבים של הקיר (בעיקר אלו שנבנו ישירות על גבי סלע-האם) נסחפו כליל והפתח לחצר לא נמצא. בפינה הדרומית של החצר התגלו שני קירות נוספים (ًW12 ,W11) היוצרים עם קיר החצר מכלאה סגורה (כ-11 מ"ר). על גבי מחשוף הסלע שבחצר התגלו שלושה ספלולים חצובים (לוקוסים 121–123; 15–25 ס"מ קוטר, 12–15 ס"מ עומק) וכן שלושה פתחים שונים זה מזה בגודלם שהובילו למערה.

 

המערה

. למערה שלושה פתחים, שניים בתקרה ואחד, ראשי, בתוך מגרעת בשולי מחשוף הסלע קרוב למרכז החצר. המערה נסתמה בחלקה בשפכים שחדרו אליה מהפתח הגדול בתקרה (1.8 × 2.5 מ'), אולם נראה כי היא השתרעה תחת רוב שטחו של מחשוף הסלע שבחצר, תחת חלק מהמבנה ואולי אף חרגה מגבולות החצר. בחלק המערה שלא היה מלא עד תקרתה הצטברו השפכים לגובה של כ-0.7 מ' מעל הרצפה; גובהה המרבי המקורי היה כ-1.8 מ'.

בתוך המערה הובחנו שרידי קירות שככל הנראה נבנו על ידי בדואים במאה הכ' לסה"נ כדי למנוע את מילוי חלל המערה בשפכים.

 

הממצא

עיקר הממצא התגלה בחדרי המבנה ומיעוטו בחצר; במערה לא התגלו ממצאים. נמצאו שברי כלי חרס מסוף התקופה הביזנטית או ראשית התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הו'–הז' לסה"נ) בהם קערה שטוחה מטיפוס Fine Byzantine Ware (איור 1:2), קערה עמוקה/ספל מטיפוס Fine Byzantine Ware (איור 2:2), קדרת בישול (איור 3:2), קנקנים (איור 4:2–6), מהם אחד מטיפוס קנקני עזה המאוחרים הממשיכים, ככל הנראה, עד סוף התקופה האומיית (איור 6:2) ושתי צפחות מן התקופה האסלאמית הקדומה בעלות צוואר מצולע (איור 7:2, 8). כן נמצאו במבנה שני אגנים מאבן גיר, שבר של אבן רחיים קטנה מבזלת ועלי מבזלת.

 

הבור החצוב

כ-50 מ' מצפון-מזרח לחווה התגלה בור חצוב בסלע (1.15 × 1.45 מ', 0.9 מ' עומק) שהיה מלא בשפכים. לבור צורה סגלגלה ומתחת לשפתו הצפונית מדרגה (0.15 × 1.10 מ') החצובה כ-0.2 מ' תחת לשולי הבור. שימושו ותאריכו אינם ידועים.