A (3 × 5 מ'; איור 1) נחשפו שני קירות ניצבים זה לזה (W12 ,W11), שנבנו באבני גוויל וחומר מליטה; הם שייכים לקבר ארגז שנהרס כתוצאה מחפירת התעלה. מדרום לקירות נחשפו קיר של מבנה (W10) ומדרום לו מיתקן הקשור לביוב בני זמננו. החפירה העמיקה עד לסלע האם והתגלו רק עצמות בעלי חיים.B נמצא מדרום לשטח A ובו נחשפה מערת קבורה (איור 2), שנפגעה קשות כתוצאה מחפירת התעלה. המערה כוללת שלושה משכבי קבורה. הממצא במערה דל וכולל שברי גוף של כלי חרס מהתקופות הביזאנטית והממלוכית ומזמננו, וכן עצמות בעלי חיים ופסולת בת זמננו. נראה שהמערה נשדדה בימי קדם.

 

 

שטח

 

נחפרו שני שטחים המרוחקים 2.5 מ' זה מזה. בשטח