המיתקן (איור 1) נחשף בעומק של 0.1 מ' מתחת לפני השטח. הוא כולל בור חצוב בסלע (לוקוס 101; 2.2 ×

 

שני הפירים החצובים מרוחקים כ-5 מ' זה מזה (איור 2). הם נחפרו רק בחלקם מחשש להתמוטטות. הפיר הדרומי (כ-1.2 מ' קוטר, כ-6 מ' עומק חשיפה) מתרחב מעט כלפי מטה. בדופן הפיר התגלו כמה שקעים חצובים ששימשו להנחת הרגליים בעלייה ובירידה. הפיר הצפוני צר יותר (0.9 מ' קוטר, 3.5 מ' עומק חשיפה). בדופן הפיר התגלה שקע להנחת הרגליים. בפירים התגלה ממצא בן זמננו. נראה שאלו הם פירי כניסה לבורות מים.

2.6 מ', כ-1.4 מ' עומק), שדופנותיו טויחו בטיח מעורב בשברי כלי חרס מהתקופה הביזאנטית וקרקעיתו משופעת לצפון ומרוצפת בפסיפס תעשייתי. חלקו המזרחי של המיתקן נפגע בעבר. במיתקן התגלו מעט שברי קנקנים מצולעים מהתקופה הביזאנטית. נראה שהמיתקן שימש לעצירת נוזלים. מצפון למיתקן יש שרידי בנייה בני זמננו.