מכלול A (איור 1: A)
המכלול הצפוני מתחלק לשלושה קטעים שלכל אחד מהם מאפיינים אחרים. בקטע המערבי שתי תעלות חצובות (איור 1: A1 ו-A2), המתחילות בקו החוף בגובה נמוך מעט מפני הים, מתכנסות ונפגשות. בקטע המרכזי (כ-7.5 מ' אורך) מתמזגות שתי התעלות החצובות לתעלה אחת. בקטע המזרחי שוב התפצלות לשתי תעלות (איור 1: A3 ו-A4; איור 2) המובילות כל אחת בנפרד אל אגן היקוות חצוב שצורתו לא סימטרית (איור 1: A5). סביר להניח שמאגן זה הובלו מי הים אל בריכות אידוי שהיו ככל הנראה במרזבה ממזרח.
בקצה המזרחי של המיתקן (איור 1: A5) נמצא מטבע של הרקליוס הא' בשווי חצי פוליס המתוארך לשנים 640-630 לסה"נ. חתך בדיקה ממזרח לבור ההיקוות לא העלה ממצאים נוספים הקשורים למיתקן.

 

מכלול B (איור 1: B)
המכלול המרכזי מתחלק אף הוא לשלושה קטעים בעלי אופי שונה. הקטע המערבי (איור 1: B1) הוא תעלה חצובה (כ-5 מ' אורך) ומיתקן חצוב מעוגל ולא סימטרי (2.3 מ' קוטר, 0.53 מ' עומק). הקטע המרכזי (איור 1: B2) הוא תעלה חצובה (כ-22.7 מ' אורך) שנהרסה בחלקה המזרחי במהלך השנים. מעט צפונה מהתעלה נמצאה בריכה רדודה, כמעט מרובעת (0.5 × 2.7 × 2.8 מ'), שניכרים בה סימני חציבה (איור 3). לא ברור אם הבריכה היא חלק ממכלול התעלה או שימשה לצרכים אחרים. במזרח (איור 1: B3) מובילה התעלה לאגן היקוות שצורתו לא סימטרית. המשך המיתקן מזרחה לא ברור שכן השטח מכוסה בשפכים.

 

מכלול C  (איור 1: C)
המכלול מקוטע ופגוע מיסודות בטון של גדר הבסיס הצבאי. קטע של תעלה רדודה (0.3 מ'), חצובה, דומה למכלולים A, ו-B, מתחילה במערב בגובה הנמוך מעט מפני הים ועולה בהדרגה מזרחה. במזרח נעלם תוואי התעלה מתחת לשפכים ולמילוי דרך הפטרולים של הבסיס.