שכבה I (התקופה הביזנטית המאות הד'-הו' לסה"נ; איור 2)
נתגלו שלושה קירות (W33 ,W31 ,W30) שנבנו מאבנים מהוקצעות במגוון גדלים. קיר 30 (0.7–0.8 מ' רוחב) בצפון הושתת על שכבת מילוי עפר ואבנים קטנות (0.3 מ' עובי; איור 1, חתך 4-4) והשתמר לגובה נדבך אחד. קירות 31 ו-33 (מטר אחד רוחב) בדרום הריבוע צמודים זה לזה וייתכן שהם שני פנים של קיר אחד שהקשר שלו לקיר 30 אינו ברור. קיר 33/31 ממלא וסותם מיתקן (לוקוס 320; איורים 3, 4) השייך לשכבה II ובתשתיתו (לוקוסים 317, 319; 0.3–0.5 מ' עובי; איור 1, חתך 3-3) נתגלה ממצא קרמי שכלל שבר חוליית צינור המתוארך לתקופה הרומית המאוחרת (איור 22:6) וקנקן המתוארך לתקופה הביזנטית (איור 3:5). גם קיר 30 תוארך לתקופה הביזנטית כמו קיר 33/31 על סמך המפלס הדומה לזה של הקירות האחרים, ומכיוון שקיר 30 חתם את קיר 34 שמתחתיו השייך לשכבה II. ממצא כלי הזכוכית שבמילוי תשתית קיר 34 (לוקוס 312) מתוארך גם הוא לתקופה הביזנטית.
ממצא קרמי נוסף שניתן לשייכו לשכבה I נתגלה במילוי עפר (לוקוס 311) שממערב לקיר 33 ומדרום לקיר 30 והוא כלל שתי קערות (איור 1:5, 2), קנקן (איור 4:5) ונר (איור 5:5) וכן כלים המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת, בהם שתי קערות (איור 9:6, 10) וארבעה קנקנים (איור 14:6, 16, 17, 19). עוד נתגלו בשכבה שברים רבים מאוד של כלי זכוכית המתוארכים לתקופות הביזנטית והביזנטית המאוחרת, בעיקר המאות הו'-הז' לסה"נ. כלים אלה ידועים מחפירות רבות בירושלים וסביבתה והם כוללים שפות קערות מקופלות חוצה, שפות קערות מעוגלות באש ושפות קערות או גביעים מעוטרים בחוטים כחולים; שפות גביעי יין מעוגלות באש ומעוטרות בחוטים דקים, גביעי יין עם בסיסי טבעת חלולים ושבר גביע יין שרגלו כדורית; בקבוקים שלהם שפה מעוגלת באש, צוואר מעוטר בחוטים בגוונים השונים מגוון הכלי ובסיסים קעורים. כן נמצאו שברי נרות קערה שלהם שלוש ידיות, נרות קערה עם בית פתיל במרכז הבסיס; רגל נר כלילה קוני חלול וכמה שברי חלונות.

 

שכבה II (התקופה הרומית המאוחרת, המאות הב'-הד' לסה"נ, איור 3)
נחשפו קירות (W36–W34) ושני מיתקנים (לוקוסים 305, 320; איור 7). קיר 34 (0.8 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה השתמרות) בנוי מאבני שדה שרובן גדולות, מתחת לתשתית קיר 30 משכבה I. קיר 34 ניגש במזרח אל קיר 35 (איור 1, חתך 4-4) והוא בנוי על גבי קיר W43 המיוחס לשכבה III (איור 1, חתך 1-1), בסטייה קלה צפונה. נראה כי קיר 34 קשור למכלול שני המיתקנים ותוחם אותם מצפון. קיר 35 (רוחב לא ידוע, 1.25 מ' גובה; איור 1, חתך 2-2) בנוי מאבני שדה קטנות ודופנו החיצונית המערבית שימשה את מיתקן 320. קיר 36 נחשף בפינה הדרומית-מזרחית של הריבוע והשתמרו ממנו רק שתי אבנים היוצרות פינה עם קיר 35.
מיתקן 320 חצי סגלגל (1.8 × 2.0 מ') ומטויח. קירו החיצוני בנוי משתי שורות אבני שדה (W39), ומקירו הצפוני (W37) השתמרה רק שורה אחת. שני הקירות ניגשו אל קיר 35 במזרח (איור 1, חתך 2-2). רצפת המיתקן עשויה לוחות אבני שדה וכמה לבנים צרופות. המיתקן כוסה בתשתית קיר 33/31 משכבה I. בבור בדיקה (לוקוס A320; איור 1, חתך 4-4) שנחפר מתחת לרצפת המיתקן נתגלה ממצא קרמי שכלל סיר בישול (איור 6:6) ופך (איור 7:6) המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, ושתי קערות (איור 8:6, 11), שני מכסי מחבתות (Casseroles, איור 12:6, 13) וקנקן (איור 15:6) המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת.
גם מיתקן 305 הצמוד למיתקן 320 ממערב, חצי סגלגל (1.0 × 1.2 מ'). קירו החיצוני עשוי משורה אחת של אבני שדה (W41) וחלקו המערבי לא נחפר. במפלס ראשי קירותיו נתגלו בתוכו כמה אבני שדה אך לא ברור אם שימשו סתימה או ריצוף. בתוך המיתקן נתגלה ממצא קרמי המתוארך לתקופה הרומית הקדומה, שכלל שתי קערות (איור 1:6, 2), שני סירי בישול (איור 4:6, 5) וקנקן המתוארך לתקופה הרומית המאוחרת (איור 18:6).
ניתן לשייך לשכבה זו שברי כלי זכוכית אחדים המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת, בהם כלי עם בסיס טבעתי מוסף וכמה שברי שפות קערות עדינות מאוד ומעוגלות באש המתוארכות לתקופה זו או אף לשלב קדום בתקופה הרומית.

 

שכבה III (התקופה הרומית הקדומה, עד שנת 135 לסה"נ)
לשכבה זו שייך ככל הנראה קיר 43 (0.9 מ' רוחב; איורים 1 חתכים 1-1 ו-3-3; 3) שמתחת לקיר 34 וכיוונו מעט שונה (איור 8). הקיר בנוי מאבני שדה במגוון גדלים ונחשף ממנו רק הנדבך העליון. את הקיר חותכת תעלת היסוד של קיר 35, שנתגלו בה קנקן (איור 20:6) ופך (איור 21:6) המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת וכן ממצא קרמי מן התקופה הרומית הקדומה שכלל סיר בישול (איור 3:6).

 

זוהו שלושה מטבעות, שלא נמצאו באתרם, מתוך 14 שנתגלו במהלך החפירה. שני מטבעות מן התקופה הביזנטית: האחד, מימי קונסטנטיוס הב', מתוארך למאה הד' (351–361 לסה"נ, ר"ע 80717), והאחר מתוארך אף הוא למאה הד' (364–375 לסה"נ, ר"ע 80719). מטבע נוסף הוא מימי אלכסנדר ינאי (79/80–76 לפסה"נ, ר"ע 80718).