הגת (10 × 15 מ' לפחות; איור 1) כוללת משטח דריכה (1; 2.5 × 4.0 מ'), שני בורות איגום מעוגלים (2, 3; 1.5 מ' קוטר כל אחד) וכן בור איגום מלבני (4; 0.75 × 3.50 מ'), הקשור למשטח הדריכה בשלוש תעלות; חלק מהגת מכוסה בעפר. בשטח הגת ובסביבתה התגלו ספלולים וחציבות. מצפון, ממזרח ומדרום לגת הובחנו שרידי קיר שנבנה באבני גוויל מגיר והשתמר לגובה נדבך אחד; נראה שהוא תחם את הגת מסביב.