. צורת החדר, עם שני פתחים ושרידי קו המתאר של קיר קדום יותר במרכזו, מציינים חלוקה לשניים במקור. בשלב מאוחר, כאשר נהרס קיר המחיצה, אוחדו שני החדרים הקטנים לחדר אחד גדול, שחובר לבסוף לחדר 2 מצפון. במהלך השלב המאוחר נחצבה מנהרה בצדו הדרומי של החדר, שמעולם לא הושלמה. שבבי קירטון מפסולת החציבה נמצאו צמוד לכניסה לחדר. מהות השימוש בחדרים הקטנים אינה ברורה.

 

 

החדר המוביל לחדרים האחרים נחפר רק מעט ולא ניתן היה לפנות את השפכים בצדו הצפוני מסיבות בטיחותיות. ממש בכניסה ניתן לראות מדרגות ומעקה קטן המתעקל לעבר הקיר המערבי של החדר. דומה שהחדר לא היה מחובר במקור לחדר 1 ואף לא לחדר 3. הקשר לחדר 3 הוא פרצת שודדים קטנה בפינה הדרומית-מערבית. הכניסה לחדר 1 נחצבה כנראה בזמן אחר, על פי סימני האזמלים השונים בבירור אלה מאלה בשני החדרים.

 

 

הכניסה הגדולה לחדר (3.5 × 4.5 מ', 2.74 מ' גובה הכניסה) הייתה בקיר המזרחי, מלאה בעפר עד כמטר אחד מתחת לתקרה ונשדדה רק לאחרונה. גומחה בקיר הדרומי עשויה לציין שהחדר היה במקור מסדרון מעבר לחדר 4 ממערב וכן שבשלב מאוחר הונמכה רצפתו.

 

 

החדר דומה לבור מים (6 מ' קוטר; איור 2). נחשפו ונוקו עד סלע האם 24 מדרגות במצב טוב, ומעקה שבור בחלקו. ברם לחדר אין פיר בתקרתו ואף לא תעלה להולכת מים פנימה. אם אכן היה בור מים, המים הובאו דרך חדר 3; מכל מקום, הרצפה של חדר 3 הנמוכה בהרבה מהסף המוביל לחדר 4, מרמזת על שימוש אחר.

תפקידו של חדר 4 עדיין אינו ברור. נדמה כי תוכנן כבור מים, אך קירותיו אינם מטויחים ואין אמצעים נראים לעין להבאת מים פנימה. תופעה זו, וכן סימני החציבה הניכרים על הרצפה, קיימת גם במערכות תת-קרקעיות אחרות סביב מרשה, אשר דומה כי שימשו מחצבות לאינסולות או לבתי מגורים שעל פני השטח. נוסף על כך, לא ניכרים במדרגות סימני שחיקה, אף שהיו צפויים גם בעקבות שימוש מינימלי, בשל רכות של קירטון. המצב המצוין של המדרגות מעיד כי כמעט לא נעשה כל שימוש בחדר 4.

חדר 4.

חדר 3.

חדר 2.

חדר 1