קבר T1 (איור 1).
חדר הקבורה נפגע בצדו המזרחי מעבודות הפיתוח, אך עדיין ניתן לעמוד על מרכיביו האדריכליים. הכניסה לקבר היתה דרך פיר שנחצב מפני השטח (2 מ' עומק). בחלק העליון נחצב הפיר בסלע הנארי הקשה ובהמשך  לעומק בסלע קרטון רך. צורת הפיר בחלקו העליון מרובעת עם פינות מעוגלות (לוקוס 102, 1.3 × 1.7 מ') וככל שמעמיקים הוא הולך ונעשה צר ומעוגל (0.8 מ' קוטר).
בתחתית הפיר נמצא פתח סגור באבן גולל חצי מעובדת לכיוון מזרח. המעבר מחלל הפיר לחדר הקבורה נעשה בשיפוע דרך מסדרון קצר.
לחדר הקבורה צורת כליה (לוקוסים 100, 101) וחציו המזרחי נפגע. רצפת החדר חצובה בשני מפלסים, הצפוני (לוקוס 101) נמוך ב-0.2 מ' מהדרומי (לוקוס 100). תקרת שני חלקי חדר הקבורה נחצבה כשני קמרונות משתלבים. על פי צורת התקרה ומפלסי חדר הקבורה נראה כי בתחילה כלל החדר רק את חלקו הצפוני ובהמשך הורחב דרומה.
הממצא בחדר הקבורה כלל כלי חרס בלבד ללא כל ממצא אנתרופולוגי. בחלק הצפוני של רצפת הקבר נמצאו שני קומקומים שלמים משני טיפוסים: קומקום המורכב על קנקנית בעל צוואר ארוך, דק גרגר (איור 1:2) וקומקום כדורי בעל צוואר קצר, גס גרגר (איור 2:2). כן נמצאו חדק קומקום (איור 3:2) וחלק עליון של קנקנית (איור 4:2).

 

קבר T2 (איור 3)
הקבר, 50 מ' מדרום לקבר T1, ניזוק  קשה מעבודות הפיתוח ולא ניתן היה לשחזר את תוכניתו האדריכלית השלמה.
הכניסה לקבר הייתה דרך פיר שנחצב  מפני השטח (1.9 מ' עומק). גם כאן חלקו העליון נחצב בסלע הנארי הקשה והמשכו בסלע הקרטון הרך. צורת הפיר עגולה (לוקוס 105, מטר אחד קוטר).
בתחתית הפיר נמצא פתח לכיוון דרום. הכניסה מהפיר לחדר הקבורה דרך הפתח ישירה, ללא מסדרון ובעזרת מדרגה שאפשרה ירידה קלה לחדר. על פי החלק המערבי ששרד נראה כי חדר הקבורה היה אליפטי (כ-3.1 × 1.3 מ').
רצפת חדר הקבורה נחצבה בשני מפלסים, הצפוני גבוה מעט מהדרומי. תקרת החדר מקומרת ונחצבה 1.8 מ' מעל לרצפה. בצדו הדרומי של הפיר נמצא חלל חצוב נוסף (לוקוס 104) שהקשרו לקבר לא ברור בשל הפגיעה המודרנית שהרסה חלק גדול ממנו. נראה כי לקבר היו שני חדרי קבורה ובמילוי המודרני בתוכם לא היה כל ממצא.