תשעה מן הקברים (102B ,102A ,110-106 ,104 ,103) נכרו בציר כללי צפון-דרום ושניים מהקברים (101, 105) נכרו בציר כללי מזרח-מערב. הקברים דופנו וכוסו בלוחות אבן גיר מסותתים. אחד מן הקברים (102B) קצר (0.33 × 0.50 מ', 0.2 מ' עומק), ארבעה מהקברים (102A ,108-106)באורך בינוני (0.54-0.48 × 1.33-1.07 מ', 0.41-0.37 מ' עומק; איור 2), ארבעה מהקברים (103, 104, 109, 110) ארוכים (0.70-0.48 × 1.83-1.60 מ', 0.58 מ' עומק; איורים 3, 4) ושניים מהקברים לא השתמרו לכל אורכם (101 — 0.37 × 0.95 מ', 0.33 מ' עומק; 105 — 0.62 × 0.95 מ'). בכל קבר נטמן נקבר אחד בתנוחת פרקדן; בקברים שנכרו בציר צפון-דרום הונח ראש הנקברים בצד צפון וביתר הקברים בצד מערב. בקברים התגלו 11 נקברים, בהם תינוקות, ילדים ובוגרים משני המינים, המייצגים אוכלוסייה של יישוב אזרחי.

בקבר 102A התגלו ליד הגולגולת שני עגילי נחושת עגולים, חלקי שרשרת מחרוזי זכוכית, חוט נחושת וחרוזי זכוכית בצבעים שונים (איור 5). בקבר 104 התגלו חומר אורגני וכמה מסמרי ברזל. בקבר ההרוס (111) התגלה חלק אחד של מצלתיים מנחושת (איור 6).