בשטח הנסקר (2.5 ק"מ אורך, 60 מ' רוחב) התגלו 45 אתרים, רובם מרוכזים בשטח הגבעות בין ח' אל-נבי בולץ וח' עליא, המכוסה באדמת רנדזינה וחורש ים-תיכוני סבוך. תועדו אתרים הקשורים בעיקר לחקלאות וייצור מזון – גתות, בתי בד, ספלולים, שומרה, מחצבות, בורות מים, טרסות וערימות סיקול. אחדים נחקרו בעבר על ידי י' דגן (חדשות ארכיאולוגיות קה). עוד צפונה, לאורך הגדה הפתוחה, הרחבה והחשופה של נחל ימלה, משתנה האדמה לסוג רקבובי יותר ונמצאו רק אתרים הקשורים בעיבוד מזון, קירות שדה, טרסות ארוכות ורחבות ודרך כפרית. השטח סביב נחל ימלה מעובד באינטנסיביות גם היום (בעיקר כרמים) ונראה כי טכניקות חקלאיות מודרניות מחקו עקבות שרידים קדומים. באזור ההררי נמצאו מעט שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה וכן מהתקופות הרומית, הביזנטית והאסלאמית הקדומה.

 

להלן תאור האתרים העיקריים בסקר:

אתר 8. דרך (איור 2) הנמשכת לאורך האוכף המחבר את ח' עליא עם דיר עצפור (נ"צ — רי"ח 198385-437/625083-116; רי"י 148385-437/125083-116). הדרך (2–3 מ' רוחב) שכיוונה מזרח–מערב סומנה באבני שדה זקופות שהונחו לסירוגין משני צדיה. בסיס הדרך היה על סלע טבעי בלוי עם חציבות סלע אקראיות וסימני חציבה שנועדו להקל על המעבר. 

אתר 11. בור מים חצוב בסלע (איור 3) ושני מיתקני שדה לעיבוד שמן זית (בודדה) החצובים במחשופי הסלע.

אתר 12. שרידים של גבנון סגלגל (3 × 6; 1.5 מ' גובה; איור 4) שבסיסו בנוי מאבני שדה מהוקצעות קלות (0.8 × 1.0 מ') והוא קשור אולי לשרידי בית בד תעשייתי שהתגלו סמוך.

אתר 13. שלושה ספלולים (0.1 מ' קוטר) וספלול בודד גדול יותר (0.3 מ' קוטר; איור 5) ששימשו ככל הנראה לעיבוד זיתים.

אתר 14a. על המדרון הצפוני של גבעה מדרום לנחל ימלה (נ"צ — רי"ח 98808/625070; רי"י 148808/125070) נמצא באתרו אגן אבן חצוב (ים; איור 6) הקשור לייצור שמן זית. האגן (2.2 מ' קוטר) נחצב במחשוף הסלע ולו שוליים מוגבהים (כ-0.1 מ' גובה) סביב השפה החיצונית של האבן וחור אמצעי (0.15 × 0.15 מ') שבו מוקם הציר האנכי.

אתר 15. שני ספלולים (0.4 מ' ו-0.25 מ' קוטר בהתאמה) משוקעים במסגרת חצובה (איור 7).

אתר 38. דרך כפרית (כ-100 מ' אורך, 4 מ' רוחב; נ"צ — רי"ח 198706-810/625984-6002-635984; רי"י 148706-810/125984-6002) על הגדה המזרחית של נחל ימלה, מובילה מהשטח של ח' פטיר מערבה לנחל ומעלה לכיוון דיר עצספור. הדרך תחומה בשני קירות מקבילים העשויים שני פנים (1.2 מ' רוחב, 1.5 מ' גובה) ובנויים מאבנים חצובות ומהוקצעות היטב, כנראה בשימוש משני, וליבה של אבני שדה קטנות.