השטח הדרומי (20 × 21 מ'; איור 2). התגלו חמישה קברי ארגז: אחד (T9) בכיוון צפון–דרום וארבעה (T10 ,T8 ,T6 ,T5) בכיוון מזרח–מערב. שלושת הקברים המערביים (T10 ,T9 ,T8) היו מכוסים בלוחות אבן, T8 ו-T10 זהים וכוסו בחמישה לוחות (0.8 × 2.2 מ'). קבר T9 חרג מגבולות החפירה ולא נחשף למלוא אורכו; נחשפו ממנו ארבעה לוחות כיסוי (1.8 מ' אורך כולל; 0.85 מ' רוחב). שני הקברים המזרחיים T5 ו-T6 (בהתאמה 0.85 × 2.50 מ'; 0.90 ×  2.25 מ' ) נבנו מלוחות כורכר ונמצאו ללא לוחות כיסוי. לא התגלו ממצאים בזיקה לקברים.

 

השטח הצפוני (6.0 × 8.5 מ'; איורים 5-3). התגלו שמונה קברים. קבר T27 הוא סרקופג אבן (0.60 × 1.35 מ'), שכוסה בארבעה רעפי חרס (0.3 × 0.6 מ' בממוצע; 3.5 ס"מ עובי ממוצע). הרעפים הונחו בחפיפה חלקית, רק הרעף המזרחי נראה בשלמותו. נראה שסביב הסרקופג הונחו לוחות אבן שיצרו מסגרת צנועה לקבר; השתמרו ממנה אבן אחת במזרח ושתי אבנים בצפון. על שתי אבנים אלו הוקם בשלב מאוחר מבנה בן שני תאים שנבנו מלוחות כורכר, מונחים על צדם הארוך בניצב לאדמה (0.18 × 0.70 מ' בממוצע). בתאים (0.7 × 2.3 מ'; 0.67 × 2.10 מ') הונחו סרקופגים מאבן T20 ו-T28 (בהתאמה 0.56 × 1.90 מ'; 0.61 × 1.98 מ')  השייכים לקבוצת 'ארונות קבורה שומרוניים'. הסרקופגים הונחו בכיוון מזרח–מערב, בדומה לסרקופג T27. בצד המזרחי של תא T28 שולבה אבן גדולה (0.4 × 0.7 מ') ואבן דומה (0.45 × 0.60 מ') שולבה בחלק המערבי של המסגרת שנבנתה סביב הסרקופגים, אולי עדות לקרבה משפחתית של הנקברים בשני הסרקופגים.
 

מצפון להם התגלה קבר ארגז T29 ללא לוחות כיסוי שכיוונו דרום-מערב–צפון-מזרח (0.60  × 2.25 מ'). הקבר נבנה מלוחות אבן בדומה למסגרת סביב סרקופג T28. כ-2.5 מ' מצפון לקבר T29 התגלו ארבעה קברים (T25 ,T23 ,T22 ,T14) שכיוונם צפון–דרום והם מסודרים בשורה ונסמכים זה לזה. שני הקברים הקיצוניים T23 ו-T14 (בהתאמה 0.9 × 2.5 מ'; 0.85 × 2.68 מ') הם קברי ארגז מכוסים בלוחות אבן – שישה על קבר T23 ושבעה על קבר T14. שני הקברים הפנימיים: T25 ו-T22 – סרקופג אבן שלא נחשף למלוא אורכו (0.75 × 2.00 מ' לפחות). לא ברור אם היה סרקופג שהונח במקביל לסרקופג T22 (בדומה ל-T28 ו-T20) או קבר ארגז שלוחות הכיסוי שלו לא השתמרו. ייתכן שקברים T22 ו-T25 כוסו בלוחות אבן שמהם השתמרו רק הלוחות הקיצוניים, אך אפשר שאבנים אלו שייכות לקברי ארגז שהיו במפלס גבוה ולא השתמרו.

 

הממצא הקרמי ותיארוך הקברים. אף שהקברים עצמם לא נחפרו, נמצאו לידם כלי חרס; חלקם ניצבו ליד הקברים ונראה ששימשו מנחות או מצבות קבורה. נמצאו כלי יבוא: קערה (איור 2:6) וקדרה (איור 4:6) טרה-סיגלטה; אמפורות (איור 6:7, 11, 12) מצפון אפריקה שבאחת מהן (איור 12:7) התגלו שני חורים (כ-1.5 ס"מ קוטר) שנקדחו בעת העתיקה ואפשר שהכלי שימש לנסך בקבר T22; אמפורה (איור 7:7) שמוצאה מדרום-מזרח הים-השחור; ואמפורה (איור 16:7) שמוצאה מכרתים. ייתכן שהאמפורות הגיעו לקיסריה ככלי קיבול של מוצרי יבוא ושימושם בבית הקברות הוא משני כמצבות קבורה.
הממצא הקרמי מתוארך מן המאה הא' עד המאה הד' לסה"נ ומעיד כי בית הקברות היה פעיל בתקופה הרומית.
הממצאים מתוארים על פי קרבתם לקברים, בניסיון לתארך כל קבר בנפרד.
T9. סמוך לפינה הדרומית-מזרחית של הקבר התגלה נר דיסקוס תמים (איור 17:7) מהמאות הא'–הב' לסה"נ. במחיצה הדרומית, סמוך לקבר, נמצא  נר דיסקוס נוסף (איור 19:7). בשני הנרות נשברו עיני הנרות כנראה במכוון. במחיצה הדרומית התגלו שלושה בסיסי אמפורות מהמאות הב'-הג' לסה"נ (איור 7:7). אחד הבסיסים וחלק עליון של אמפורה נוספת (איור 6:7) יובאו מאזור הים השחור. ייתכן אפוא שקבר זה הוא מן המאות הב'-הג' לסה"נ.
T8 ו-T10. במילוי סמוך לחלק המזרחי של קברים אלה נמצאו שברי כלי חרס שזמנם המאות הא'–הד' לסה"נ, אך לא ניתן לייחס אותם בוודאות לאחד מהם: קערה (איור 4:6) מסוף המאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ; קדרת טרה-סיגילטה (איור 5:6) שיובאה מקפריסין מהמאה הב' לסה"נ; סירי בישול (איור 6:6, 7) מהמאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ; קנקנים 'דמויי שק' (איור 1:7) מהמאות הא' והב' לסה"נ; אמפורה (איור 4:7) מהמאות הב'–הד' לסה"נ; אמפורה (איור 5:7) שנמצאה מדרום לקבר 10T. כמו כן נמצאו שני שברי נרות: בפינה הדרומית-מערבית של קבר 8T (איור 18:7), מהמאות הג'–הד' לסה"נ וממערב וליד קבר 8T (איור 20:7) מהמאות הא'–הב' לסה"נ.
T29. במילוי הקבר התגלתה שפת אמפורה (איור 15:7) מהמאות הב'–הד' לסה"נ.
T28. במילוי על הסרקופג התגלתה שפת אמפורה (איור 8:7) מהמאות הב'–הד' לסה"נ.
T20. במילוי על הסרקופג נמצאו שפת קנקן 'דמוי שק' (איור 2:7) מהמאות הא'–הב' לסה"נ, שתי שפות של אמפורות (איור 9:7, 10): אחת מתוארכת למאות הב'–הג' לסה"נ והאחרת מסוף המאה הא' עד ראשית המאה הב' לסה"נ. אף כי זמנם של ממצאים אלה הוא מהמאות הא'–הג' לסה"נ, נראה שניתן לקבוע את תאריכם למאה הב' לסה"נ.
T27. במילוי שהתגלה סמוך ומדרום לסרקופג נמצאו שברים של שלוש קערות (איור 1:6–3) המתוארכות למאה הב' לסה"נ. שתי הקערות הראשונות הן כלי 'טרה-סיגילטה מזרחית' ומקור השלישית בקפריסין. עוד נמצא במילוי סיר בישול (איור 8:6) מהמאות הג'–הד' לסה"נ. כיוון שקבר T27 קדום לקברים T20 ו-T28, נראה שסיר הבישול שייך לקברים המאוחרים וחדר למילוי הסמוך לקבר T27. אפשר להציע כי קבר T27 הוא מן המאה הב' לסה"נ.
T22. על השיפוע המערבי של מכסה ארון הקבורה הגמלוני התגלו שתי אמפורות שוכבות (איור 11:7, 12) שיובאו מצפון-אפריקה. במילוי שלידן התגלה קנקן 'דמוי שק' (איור 3:7) בן זמנן של האמפורות שתאריכן המאות הב'–הד' לסה"נ. עוד נמצא במילוי סיר בישול (איור 9:6) מן המאות הג'–הד' לסה"נ. לפיכך, יש להניח שזמנו של הקבר הוא בין המאה הב' למאה הד' לסה"נ.
T25. במילוי שבתוך הקבר התגלו שלושה סירי בישול. אחד (איור 10:6) מטיפוס השכיח במאה הא' ובראשית המאה הב' לסה"נ, שני (איור 11:6) מהמאות הג'–הד' לסה"נ ושלישי (איור 12:6) מהמאות הב'–הג' לסה"נ. זמנה של קדרת בישול (איור 15:6) הוא מהמאות הא'–הב' לסה"נ. ייתכן כי אמפורה (איור 13:7) מן המאות הב'–הד' לסה"נ שימשה מצבה. עוד שתי אמפורות (איור 14:7, 16) הן מהמאות הב' –הג' לסה"נ; השנייה יובאה מכרתים. תאריכו המדויק של קבר זה אינו ברור, כנראה המאות הב'–הג' לסה"נ.
T23. במילוי הסמוך לקבר וממערב לו נמצאו שני סירי בישול (איור 13:6, 14); הראשון מהמאות הג'–הד' לסה"נ והשני מהמאות הב'–הג' לסה"נ. ייתכן אפוא שיש לתארך את הקבר למאה הג' לסה"נ.