המבנה

(4.9 × 5.6 מ'; איור 1) נמצא על כיפה סמויה בשלוחה. הוא נבנה באבני גוויל במידות שונות והשתמר לגובה מרבי של ארבעה נדבכים. הרצפה עשויה מעפר מהודק מעורב באבנים קטנות ומונחת על סלע האם. הקירות הצפוני (W1; רוחב 0.9 מ') והמערבי (W2; רוחב 0.8-0.6 מ') של המבנה נבנו משני פנים של אבנים, ואילו הקירות הדרומי (W3) והמזרחי (W4) נבנו משורה אחת של אבנים (0.5 מ' רוחבם המרבי). לא ברור היכן היה פתח המבנה. שני קירות פנימיים (W6, W5) מחלקים את המבנה לשלושה חדרים, חדר גדול במערב (2 × 4 מ') ושני חדרים קטנים במזרח (1.05 × 1.46 מ', 1.1 × 1.5 מ'). במבנה התגלו כמה שברי כלי חרס מתקופת הברזל 3.

 

הגיתות.

גת 1 (איור 2) מרוחקת כ-100 מ' מדרום-מערב למבנה, במורד הצפוני של השלוחה. היא כוללת משטח דריכה רבוע (2.84 × 3.18 מ') ומצפון לו בור איסוף מלבני (1.1 × 2.4 מ', 1.15 מ' עומק), בהם התגלו שרידי טיח. מעל דופנותיו החצובות של משטח הדריכה נבנו קירות מאבני גוויל גדולות (1.3 מ' אורך מרבי), שהשתמרו לגובה של נדבך אחד. בפינה הצפונית-מזרחית של בור האיסוף נחצבה מדרגה (0.35 × 0.55 מ', 0.4 מ' גובה). בגת התגלו כמה שברי כלי חרס מהתקופה הביזאנטית.

 

גת 2 (איור 3) מרוחקת כ-50 מ' מצפון-מערב למבנה. היא כוללת משטח דריכה רבוע (2.15 × 2.35 מ', 0.2 מ' עומק) וממערב לו בור איסוף מלבני (0.7 × 1.6 מ', 0.48 מ' עומק). מעל הדפנות הצפונית, המערבית והמזרחית של משטח הדריכה נבנו קירות מאבני גוויל בינוניות (0.5 מ' אורך מרבי), שהשתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים (0.7 מ'). בגת התגלו כמה שברי כלי חרס מהתקופה הביזאנטית. במרחק של 1.2 מ' מצפון לגת נחשף קיר (3.9 מ' אורך), שנבנה בכיוון מזרח-מערב מאבני גוויל בינוניות והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים (0.65 מ'). ליד הקיר התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית.