נפתח ריבוע (4 × 5 מ') ונחשפו בו שתי שכבות יישוב:


שכבה II (איור 1). הישר מעל הקרקע הבתולה נחשפו שרידים דלים של קיר ולצדו מיתקנים אחדים (איור 2). על פי ממצא כלי הצור והחרסים יש לתארך את השכבה לסוף התקופה הכלקוליתית הקדומה והיא בת זמנה של שכבה 16 בחורבת עוצה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 118).

 

שכבה I (איור 3). הישר מעל  מצבורי שכבה II נמצא יסוד קיר בנוי משורת אבנים שמעליו נבנה כנראה קיר מלבנים או מחומרים אורגנים. אל ראש היסוד ניגשה רצפת אבנים קטנות. על פי ממצא כלי החרס מתוארכת השכבה לתקופת הברונזה הקדומה 1א. בכלי החרס בולטת משפחת הכלים האפורים הממורקים ובה קדרות מזוות וקערות פשוטות. תפוצתן של הקערות הפשוטות מלמדת על זיקה לאתרי החולה והגליל המערבי ועל שוני מאתרי עמק יזרעאל.

 

סמוך לפני השטח נמצאו גם חרסים לא משוכבים מן התקופות: נאוליתית קרמית (כנראה מזמנה של שכבה IX ביריחו), ב"ק 1ב, ברונזה ביניימית וכן מטבע מהתקופה הממלוכית.