נפתחו שלושה ריבועים (4 × 4 מ') המרוחקים 10 מ' זה מזה וארבע תעלות (כ-1 × 4 מ') בעזרת מחפרון, קרוב לריבועים. בריבועים נתגלתה שכבת אלוביום אפורה-חומה כהה ובה חרסים מכמה תקופות: הברונזה הקדומה, הברונזה הביניימית, הברונזה התיכונה והרומית-ביזנטית וכן נתגלו כמה פריטי צור. גם בשכבת פני השטח מעל שכבת האלוביום נמצאו חרסים ופריטי צור. האזורים המרכזי והמערבי של החפירה היו מכוסים בשפכים מודרניים.
בתעלות נחשפה שכבת האלוביום בעומק של כמטר אחד ומתחתיה שכבת אדמה חרסיתית סטרילית בצבע אדמדם בעומק של כ-3.5-3.0 מ'. באחת התעלות נחשף סלע האם מתחת לשכבה החרסיתית.
לא נתגלו שרידי בנייה, התיישבות או שכבת חיים. החרסים והצור נסחפו כנראה מאתרי הסביבה אל תוך שכבת האלוביום.