מגדלי השדה

טבלה 1. מגדלי שדה

  מגדל 1 מגדל 2 מגדל 3 מגדל 4
מידות 4.0×4.2 מ' 4.1×5.0 מ' 4.1 מ' אורך השתמרות, 6.1 מ' רוחב 3.2×3.5 מ'
רוחב קירות 0.7 מ' 0.8 מ' 1.1 מ' 0.9 מ'
בנייה פן חיצון של אבני שדה גדולות מהוקצעות גס ופן פנימי של אבני שדה קטנות פן חיצון של אבני שדה גדולות מהוקצעות גס ופן פנימי של אבני שדה קטנות פן חיצון של אבני שדה גדולות מהוקצעות גס ופן פנימי של אבני שדה קטנות פן יחיד של אבני שדה גדולות מהוקצעות גס
גובה השתמרות 4-2 נדבכים 4-2 נדבכים 4-2 נדבכים 4 נדבכים
כיוון בנייה קירות פונים לארבע רוחות השמיים קירות פונים לארבע רוחות השמיים קירות פונים לארבע רוחות השמיים פינות פונות לארבע רוחות השמיים
מיקום פתח מזרח מזרח   דרום-מערב
רוחב פתח 0.7-0.6 מ' 0.7-0.6 מ'   0.8 מ'
רצפה עפר כבוש על משטח סלע עפר כבוש על אבני גוויל סלע האם סלע האם
פרטים נוספים בפינה הצפונית-מערבית של הרצפה התגלתה חציבה רבועה קטנה      
ספים ומזוזות ספים עשויים מאבן שטוחה ומזוזות בהן חורים לבריח ספים עשויים מאבן שטוחה ומזוזות בהן חורים לבריח    
ממצא קיראמיקה, שברי כלי זכוכית ומטבע שחוק (מס' קמ"ט 29545) מהתקופה הביזאנטית קיראמיקה מהתקופה הביזאנטית קיראמיקה מהתקופה הביזאנטית קיראמיקה מהתקופה הביזאנטית

 

המכלאה

 

הגיתות.

גת 2 (איור 5) נמצאת בדרומו של השטח במרחק של כ-50 מ' מדרום-מזרח למגדל 2. היא כוללת משטח דריכה רבוע (2.10 × 2.15 מ', 8 ס"מ עומק), שממנו מוליכה תעלה קצרה (0.15 מ' אורך, 0.1 מ' רוחב) אל בור איסוף מלבני (0.65 × 0.90 מ', 0.45 מ' עומק). בחלקו המזרחי של בור האיסוף נחצב שקע מעוגל (0.15 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). סביב הגת חצובים שמונה ספלולים (0.8-0.4 מ' קוטר), ששניים מהם קשורים לבור האיסוף בתעלות חצובות.

 

 

המערה

(איור 5) מרוחקת כ-1 מ' ממזרח לגת 2. היא כוללת חלל אחד מעוגל (6.5 מ' קוטר), ובו הובחנו מעט סימני חציבה. למערה שני פתחים, האחד מלבני בצד דרום (0.7 × 1.1 מ') והשני סגלגל (1.9 × 3.9 מ') בתקרתה. במערה התגלו כמה שברי כלי חרס מתקופת הברזל 3, אבן שחיקה, טבעת או עגיל מכסף וכן שברי צמידי זכוכית מהתקופה הממלוכית. נראה כי המערה שימשה למגורים, ומאוחר יותר כמחסה לרועים בסביבה.
גת 1 (איור 4) מרוחקת 19 מ' ממזרח למגדל 4. היא כוללת משטח דריכה רבוע (2.5 × 2.5 מ', 0.3 מ' עומק), שממנו מוליכה תעלה חצובה (0.3 מ' אורך, 0.1 מ' רוחב, 5 ס"מ עומק) אל בור איסוף מלבני (0.8 × 1.4 מ', 0.75 מ' עומק).
(איור 3) נמצאת במרכז השטח ומרוחקת כ-50 מ' מדרום-מערב למגדל 3. נחשף קיר שנבנה מאבני שדה גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד (0.5 מ'), התוחם שטח סגלגל (7 × 9 מ'). במרכז המכלאה יש משטח סלע, ובו פתח מערה שלא נחפרה. נראה כי המכלאה שימשה כדיר.
בנויים על רכס ומרוחקים זה מזה 100-300 מ' (טבלה 1; איורים 1, 2). הם כוללים חדר רבוע יחיד; מגדל 3 השתמר רק בחציו הצפוני. מחוץ למגדל 4, סמוך לפינתו המזרחית, התגלה ספלול חצוב (0.3 מ' קוטר, 0.17 מ' עומק).