מגדל שדה

(איור 1). בראש הגבעה נחשף מגדל רבוע (3.4 × 3.5 מ'), שהושתת על משטח סלע. קירותיו (0.75 מ' רוחב) נבנו מפן חיצון של אבנים גדולות מהוקצעות גס ופן פנימי של אבני שדה קטנות; הם השתמרו לגובה של ארבעה נדבכים (1.2 מ'). הרצפה מנצלת את הסלע. הפתח (0.55 מ' רוחב) נקבע בקיר הדרומי-מזרחי, והוא כולל סף חצוב, ובו פותה בצד מזרח, ומשני צדיו אבני מזוזה באתרן. במגדל התגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזאנטית.

 

גת

 

מערה 1

 

בסביבת המערה התגלו שלושה ספלולים חצובים בסלע, האחד ממערב לה (0.7 מ' קוטר, 0.6 מ' עומק) והשניים האחרים מדרום לפתח (0.3 מ' קוטרם, 0.21 מ' עומקם).

 

מערה 2

(איור 4). במורד הגבעה במרחק של כ-45 מ' ממזרח למערה 1 התגלתה מערה טבעית (3.15 × 3.65 מ', 1.2 מ' גובה), ובה סימני חציבה. פתח המערה (0.55 × 1.62 מ') פונה למזרח; חלקו הצפוני נחסם באמצעות קיר, שנבנה באבני שדה גדולות. מהפתח יורדות שלוש מדרגות צרות אל חלל המערה. לא התגלה ממצא מתארך. נראה כי גם מערה זו שימשה למגורים.
(איור 3). במדרון המזרחי של הגבעה במרחק של כ-60 מ' מדרום-מזרח למגדל השדה התגלתה מערה טבעית (9.9 × 11.2 מ' מידות מרביות, 2.2 מ' גובה). היא כוללת חלל מרכזי גדול (5.1 × 9.9 מ'), שממנו מתפצלים כמה חללים צרים. פתח המערה, רחב וגבוה (5.45 × 6.30 מ'), פונה למזרח. במערבה של תקרת המערה יש פתח קטן נוסף (0.25 × 0.55 מ'). בחלקה הדרומי של המערה התגלתה שוקת עגולה מאבן (0.54 מ' קוטר). במערה התגלו מעט שברי כלי חרס משלהי התקופה הביזאנטית ומהתקופות האסלאמית הקדומה (המאות הז'-הח' לסה"נ) והממלוכית (המאות הי"ב-הי"ד לסה"נ), וכן אבן שחיקה. נראה שהמערה שימשה למגורים בתקופות אלה.

 

(איור 2). במרחק של כ-25 מ' מדרום למגדל השדה נחשפה גת קטנה חצובה במשטח סלע. היא כוללת משטח דריכה (1.19 × 1.38 מ', 6 ס"מ עומק), וממנו מוליכה תעלה קצרה (8 ס"מ אורך) אל בור איסוף סגלגל (0.58 × 0.76 מ', 0.36 מ' עומק).