המבנים

(איור 1). מבנה 1 (3.4 × 10.8 מ') כולל ארבעה חדרים סדורים בשורה (4-1). קירות המבנה (0.75 מ' רוחב) נבנו על משטח סלע מאבני שדה במידות שונות, מהוקצעות גס, והשתמרו לגובה מרבי של שלושה נדבכים (1.6 מ'). בצד המזרחי של המבנה נקבעו שני פתחים, האחד בחדר 1 והשני בחדר 3. חדרים 1 ו-3 גדולים משני החדרים האחרים, ובהם התגלתה רצפת עפר מהודק. חדרים 2 ו-4 צרים ונראה כי הם שימשו לאחסון. מדרום למבנה התגלו שרידי גדרת אבן (היא לא נכללת בתוכנית), ואפשר שהיא תחמה חצר. מצפון למבנה התגלה ספלול חצוב במשטח סלע (0.3 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). במבנה התגלו שברי כלי חרס מהמאה הא' לפסה"נ.

 

מבנה 2 מרוחק כ-12 מ' מדרום-מזרח למבנה 1. הוא לא נחפר במלואו, ורק לאורכו נערך חתך בדיקה. התגלו שני קירות, היוצרים את הפינה הדרומית-מערבית של המבנה. הקירות (1.05 מ' ו-1.25 מ' רוחבם) נבנו משני פנים של אבני שדה בגדלים שונים וביניהן ליבה עשויה ממילוי אדמה ואבנים והשתמרו לגובה של 5-4 נדבכים (1.30-1.05 מ'). רצפת המבנה מנצלת את סלע האם; סדקים בסלע מולאו באבנים ועפר מהודק. צמוד למבנה מדרום-מערב התגלה קיר מעוגל, שנבנה בשלב מאוחר יותר. במבנה התגלו שברי כלי חרס מהמאה הא' לפסה"נ.

 

הגיתות.

גת 1 (6.15 × 6.55 מ'; איור 2) נבנתה על משטח סלע, והיא כוללת משטח דריכה רבוע וצמוד אליו ממזרח בור איסוף. משטח הדריכה תחום בקירות, שנבנו באבני גוויל גדולות והשתמרו לגובה של שלושה נדבכים. שניים מהקירות נבנו מפן אחד של אבנים (0.86 מ' רוחב) ושניים — משני פנים של אבנים (1.8 מ' ו-2.7 מ' רוחבם). משטח הדריכה משופע לצפון-מזרח, והובחנו בו שרידי טיח. בפינה המזרחית של משטח הדריכה מפלס הסלע נמוך, ולצורך פילוסו הונח במקום מילוי של אבני גוויל קטנות ועפר. מהפינה המזרחית של משטח הדריכה מוליכה תעלה מטויחת קצרה אל בור האיסוף (1.2 × 1.4 מ', 0.95 מ' עומק). הבור טויח וסביבו נבנה קיר אבן בן נדבך אחד. במרכז משטח הדריכה התגלתה אבן פריכה מוארכת (0.6 × 1.25 מ'). בגת התגלו שברי כלי חרס מהמאה הא' לפסה"נ.

 

גת 2 (4.95 × 5.65 מ'; איור 3) מרוחקת כ-30 מ' מדרום לגת 1 ותוכניתה דומה לזו של גת 1. היא נבנתה על משטח סלע, וכוללת משטח דריכה וצמוד אליו ממזרח בור איסוף. משטח הדריכה תחום בקירות (1.5-0.5 מ' רוחב), שנבנו באבני גוויל גדולות והשתמרו לגובה של שלושה נדבכים (0.8 מ'). במשטח ניכרים סדקים טבעיים, ששימשו אולי כתעלות שהוליכו אל בור האיסוף. בור האיסוף חצוב ומטויח (1.2 × 1.3 מ', 1.8 מ' עומק). בגת התגלו כמה שברי כלי חרס מהמאה הא' לפסה"נ וכן מטבע שזוהה כפרוטה מימי אלכסנדר ינאי (76-104 לפסה"נ; מס' קמ"ט 27743).